Forskere i medierne i efteråret – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forskere i medierne i ...

29. december 2011

Forskere i medierne i efteråret

Forskerne på FE nøjes ikke med at offentliggøre forskningsresultater i videnskabelige tidsskrifter. Flere af forskerne, der er tilknyttet forskningsenheden bidrager også til debatten i medierne generelt. 
I novemberudgaven af Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, hvor temaet var forebyggelse, havde Kirsten Lykke sammen med Ruth Ertmann og Anette Graungaard således en artikel om den forebyggende børneundersøgelse i historisk og forskningsmæssigt perspektiv.

Gæsteredaktør
I det seneste nummer (årgang 8, nr. 15 (2011)) af Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund er Marius Brostrøm Kousgaard gæsteredaktør, mens ph.d. studerende Laura Lippert har skrevet en af artiklerne. Temaet for bladet er ”Kvalitative perspektiver på evalueringer i sundhedsvæsenet”.
I introduktionen hedder det:
”Temanummerets artikler fokuserer på centrale problemstillinger i bestræbelsen på at udvikle evalueringer, der både er præcise, kontekstfølsomme, og relevante for klinikere og politiske beslutningstagere. Fælles for artiklerne er, at de anlægger et kvalitativt perspektiv på evalueringerne, enten ved at beskrive de kvalitative metoders bidrag til bestemte evalueringsformer eller ved at analysere mere kvantitative evalueringsformer med et kvalitativt perspektiv. Artiklerne antyder hvilke problemer, der optager kvalitativt arbejdende forskere indenfor evalueringsfeltet, samt hvilke løsninger de ser. Dermed kan temanummeret forhåbentlig bidrage konstruktivt til diskussionen af aktuelle evalueringsmæssige problemstillinger samt medvirke til den fortsatte udvikling af sundhedsvæsenets evalueringer gennem bedre inddragelse af de kvalitative metoder, hvor dette er relevant.”
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sygdomogsamfund/issue/current/showToc

Patientforening for raske
Også Lotte Hvas har været på, siden hun modtog Carlsbergs Mindelegat under Lægedage i november. Her introducerede hun tanken om en patientforening for raske, og det var udgangspunktet for hendes kronik i Politiken mandag den 28. november. Ugen efter var Lotte Hvas dagens gæst i programmet P1 Formiddag tirsdag den 6. december.
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1462536/syg-til-det-modsatte-er-bevist/

I slutningen af oktober bragte Jyllands-Posten og flere andre medier artikler om Teknologirådets rapport ”Test dig selv”, hvor både John Brodersen, som er en af rapportens forfattere, og Lotte Hvas medvirkede.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/10/24/103034.htm?rss=true

Desuden dukkede John Brodersen op i TV Avisen onsdag den 28. december med en kommentar til ny forskning i sammenhængen mellem risikoen for brystkræft og alkoholindtagelse fra DTU. 

Begge bidrager desuden også til Månedsskriftet for Praktisk Lægegernings tema om forebyggelse (se ovenfor)