Sigter datafangst mod faglig læring eller er det en kontrolforanstaltning? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Sigter datafangst mod ...

02. februar 2012

Sigter datafangst mod faglig læring eller er det en kontrolforanstaltning?

Myndigheder og faglige organisationer knytter store sundhedspolitiske forhåbninger til kvalitetsudviklings- og evalueringsteknologien datafangst. Overenskomstbeslutningen om at gøre opkobling på teknologien obligatorisk har givet anledning til en debat om mulige konsekvenser for fagligheden i almen praksis. Mangfoldige formål og funktioner gør det svært at få hold på om initiativet sigter mod læring, eller om der er tale om en kontrolforanstaltning. Det bidrager ikke til en afklaring, at der har udviklet sig en diskurs, hvor modernisering, udvikling og fremskridt ved hjælp af ny teknologi på den ene side stilles over for forstening og teknologiforskrækkelse på den anden. Det er en modstilling, som artiklen ”Kvalitetsmålinger i almen praksis: ny teknologi og gamle logikker” sigter mod at nuancere ved at sætte datafangstinitiativet ind i en evalueringshistorisk sammenhæng og se nærmere på den tankegang, som initiativet bygger på. Artiklen diskuterer mulige konsekvenser af den konkrete udformning og peger på en række udfordringer og opmærksomhedspunkter.