Forskere bidrager til ny bog – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forskere bidrager til ...

09. august 2010

Forskere bidrager til ny bog

Praktiserende læge, ph.d. og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København Lise Dyhr og antropolog Anette Sonne Nielsen, KvEAP, har bidraget med et kapitel til bogen ”Tro, omsorg og interkultur”, der fra forskellige vinkler tager fat i social- og sundhedsvæsenets møde med patienter og klienter med ikke-vestlig baggrund.

Kapitlet hedder ”Kulturmøder i almen praksis” og handler om arbejdet i almen praksis med patienter med anden etniske baggrund end dansk. I det giver Lise Dyhr og Anette Sonne Nielsen, der begge har beskæftiget sig med området siden henholdsvis midten af 1980’erne og 1990’erne, deres indtryk af, hvordan udfordringerne har været italesat og håndteret.
De beskriver bl.a., hvordan mødet med patienter med anden etnisk baggrund end dansk udfordrer den praktiserende læge såvel fagligt som i evnen til at kommunikere. De refererer bl.a. til resultaterne i Lise Dyhrs undersøgelse fra 1997, der viste, at de praktiserende læger især pegede på patientens forventninger, sprogbarrieren og den manglende tid, som de væsentligste udfordringer i forhold til de nye minoritetsgrupper.

Til sidst kommer de med et bud på, hvordan udfordringerne ser ud i dag og peger på, at det især er vigtigt at sikre, at der bliver taget hånd om alle borgere, uanset baggrund og aktuelle livssituation. At der bliver set på, hvordan systemet indrettes, så det ikke skaber øget ulighed i sundhed eller sygeliggør mennesker unødvendigt.

Bogen er udkommet på Hans Reitzels Forlag og koster 250 kr.