Raske tager skade af at deltage i screeningsforsøg – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Raske tager skade af a...

07. marts 2012

Raske tager skade af at deltage i screeningsforsøg

Når raske storrygere bliver tilbudt at deltage i et videnskabeligt lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen får screenet lungerne med CT-skanning, og den anden halvdel ikke bliver screenet, har det negative psykiske og sociale følger. Både for dem der bliver screenet og ikke fejler noget, og for dem, der ikke bliver screenet.

Det viser en ny undersøgelse, der netop er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift British Medical Journal Open. Den er en del af en større undersøgelse om screening for lungekræft, hvor over 4.000 raske storrygere har deltaget.

Forskerne fra Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet undersøgte deltagerne et år, efter screeningen var påbegyndt. Her fandt de, at deltagerne blev negativt påvirket af at deltage i screeningsforsøget, hvis man sammenlignede, hvordan de havde det, inden screeningen gik i gang.

Ifølge speciallæge og forskningslektor John Brodersen, der har stået i spidsen for undersøgelsen, er det overraskende, at også de personer, der blev screenet, og som fik at vide, at de ikke fejlede noget, blev påvirket negativt.

»Normalt siger man, at det at blive screenet giver en følelse af tryghed, hvis personen får et normalt svar. I denne undersøgelse finder vi det modsatte,« siger han.

Derimod overrasker det ikke forskerne, at de personer, der ikke blev screenet, oplever en negativ påvirkning.

»De fleste mennesker, der melder sig til et videnskabeligt forsøg, går ind i forsøget med et ønske om at blive undersøgt og/eller blive behandlet. I den danske befolkning er der en tyrkertro på, at jo mere medicinsk teknologi, jo bedre. Jo mere behandling, jo bedre. Men dette er langt fra sandt. Vi ved f.eks. ikke om screening for lungekræft gør mere gavn end skade – eller omvendt,« siger John Brodersen.

Den viden håber forskerne at få i løbet af de næste 5 til 10 år, når de har fulgt forsøgspersonerne længere.

John Brodersen har udført undersøgelsen sammen med medicinstuderende Louise Mosborg Aggestrup, læge Mie Hestbech, overlæge Jesper Holst Pedersen og statistikker Volkert Siersma.   

Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til John Brodersen på 20 27 61 81

Link til undersøgelsen

http://bmjopen.bmj.com/cgi/content/full/bmjopen-2011-000663