Forskningsstipendiater til to forskere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forskningsstipendiater...

07. maj 2012

Forskningsstipendiater til to forskere

Kirsten Lykke og Anette Graungaard og begge forskere ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København, har hver modtaget et to-årigt post doc. stipendium i almen medicin på 500.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Kirsten Lykke modtog sit to årige post. doc. stipendium på 500.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden. Foto: Willi Hansen

Kirsten Lykkes forskningsprojekt hedder ”Børnekonsultationen i almen praksis, når den har fokus på barnets trivsel.”

Formålet med undersøgelsen er at opnå en viden, som kan styrke kommunikationen i børnekonsultationen med henblik på at få større indsigt i, hvordan et barn trives. Det vil give lægen bedre mulighed for sammen med forældrene at kunne hjælpe barnet.

Den praktiserende læge har ofte en nær relation til familier med børn under 6 år. Relationen er opbygget i forbindelse med de forbyggende undersøgelser under graviditeten og de syv børneundersøgelser, der finder sted i barnets fem første leveår.

Den nære relation giver lægen en særlig mulighed for sammen med forældrene at undersøge, hvordan barnet trives. Det er især vigtigt i situationer, hvor forældrene eller lægen er bekymret for, om barnet trives optimalt.

Anette Graungaard præsenterer sit projekt. Foto: Willi Hansen

Livskvalitet hos børn med kræftramt forælder
Anette Hauskov Graungaard vil med projektet ”Når livet gør ondt – et mixed method study af helbred” undersøge livskvalitet og ressourcer hos 8-15-årige børn, der har en forælder med kræft.

Baggrunden for projektet er, at der i Danmark lever ca. 50.000 børn, som har en forælder med kræft, og ca. 8.000 børn mister årligt en forælder, hyppigst pga. kræft.

Mange af disse børn får mentale og adfærdsmæssige problemer, og de har en øget risiko for depression i voksenalderen. Det er usikkert, om børnene får fysiske helbredsproblemer i højere grad end andre børn, men der er mere og mere forskning, der tyder på, at alvorlig stress i barndommen øger risikoen for at udvikle fysiske sygdomme.

Formålet med projektet er derfor at undersøge, om 8-15-årige børn af kræftramte forældre oftere rammes af fysiske og psykiske symptomer, og at undersøge deres egen opfattelse af helbred og årsagssammenhænge til sygdom, deres egenomsorg, ressourcer og behov i forbindelse med deres specielle livssituation.

Både Kirsten Lykke og Anette Graungaard er praktiserende læger og ph.d. og tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i København.