Selvvurderet helbred, diabetes og død. En gådefuld udfordring – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Selvvurderet helbred, ...

13. august 2010

Selvvurderet helbred, diabetes og død. En gådefuld udfordring

Projektet ”Diabetesomsorg i almen praksis” har fået optaget en artikel om 1.323 patienters 5-års dødelighed i forhold til forskellige helbredsindikatorer, som vi målte, da patienterne fik konstateret diabetes. 

 Tidligere undersøgelser har vist, at bl. a. blodsukker, blodtryk og kolesteroltal er vigtige for, hvor længe patienterne lever. Vi har nu fundet, at selvvurderet helbred er langt vigtigere end blodsukker, blodtryk og kolesterol. Faktisk har de patienter, der ikke vurderer deres helbred som "glimrende", samme sandsynlighed for at dø en tidligere død som patienter, der allerede på diagnosetidspunktet har en hjertekarsygdom. Dette fremgår af vore grundige statistiske analyser, hvor alle andre faktorer, som kan påvirke dødeligheden, er taget i betragtning.

For at forstå dette resultat, må man gøre sig klart, at patienter, som netop har fået stillet diagnosen diabetes, er i en speciel situation, hvor kroppen er i en fysiologisk ubalance. Det selvvurderede helbred er faktisk ikke nedsat i betydelig grad, men blodsukker, blodtryk og almentilstanden er påvirket. De traditionelle risikofaktorer for død er således langt fra det niveau, som er det normale gennemsnit for den enkelte person. Samtidig er diagnosetidspunktet en meget vigtig begivenhed i en persons liv, et tidspunkt hvor der skal træffes svære beslutninger om fx ændringer af livsstilen. Det er sandsynligt, at patienternes egen vurdering af deres helbred dækker over nogle ukendte helbredsforhold, som utvivlsomt har en biologisk baggrund, men vi ved det ikke.

Når vi taler om personer, som netop har fået stillet diagnosen type 2 diabetes, kan vi altså konkludere, at personer, som selv vurderer deres helbred som mindre end ”glimrende”, kan se frem til, at deres resterende livslængde er forkortet med ca. 4 år, hvis de får opdaget diabetes som 40-årige.  Patienterne synes således at have en viden om deres eget helbred, som vi ikke kan afdække med de undersøgelser, som diabetespatienter normalt underkastes i almen praksis.

Dette fund kunne motivere praktiserende læger til at være særligt opmærksomme på behandlingen af patienter, som vurderer deres helbred som mindre end optimalt, når diagnosen diabetes bliver stillet. Vi finder imidlertid også, at et tilsvarende øget fokus også må rettes imod patienter, som er relativt unge, er fysisk inaktive, eller har hjertekarsygdom eller let nyrepåvirkning.

Læs mere om resultaterne i artiklen:
Olivarius NdeF, Siersma V, Nielsen ABS, Hansen LJ, Rosenvinge L, Mogensen CE. Predictors of mortality of patients newly diagnosed with clinical type 2 diabetes: a 5-year follow up study. BMC Endocrine Disorders 2010 ;10:14 http://www.biomedcentral.com/1472-6823/10/14