Samarbejde om kræftpatienter kommer ikke af sig selv – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Samarbejde om kræftpat...

30. maj 2012

Samarbejde om kræftpatienter kommer ikke af sig selv

Man kan ikke tage for givet, at læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der behandler og plejer kræftpatienter samarbejder på tværs, blot fordi en forløbsbeskrivelse siger, at de skal. Derfor bør opgaven med at samarbejde på tværs skrives ind i de forskellige faggruppers funktionsbeskrivelser.

Det er en af konklusionerne i cand. scient. soc., sygeplejerske Rikke Dalsteds ph.d. ”Patientforløb som idé og praksis”, som hun netop har forsvaret ved Københavns Universitet. Rikke Dalsted har undersøgt, hvordan samarbejdet foregår på tværs af professioner og patienter i forbindelse med behandling og pleje af kræftpatienter.

Baggrunden for undersøgelsen er, at sammenhængende patientforløb er højt prioriteret i det danske sundhedsvæsen, og derfor er det en vigtig ledelsesopgave at sikre denne sammenhæng på tværs af professioner, organisationer, afdelinger og sektorer.

Hendes undersøgelser viser imidlertid, at alle professionelle grupper opfatter sig selv som centrale i patientforløbene, og at hver gruppe til tider føler sig i opposition til de andre grupper, hvilket gør samarbejdet vanskeligt.

»En hospitalslæge og en praktiserende læge har forskellige perspektiver på og viden om en patient og et patientforløb. Men dels kniber det med at få udvekslet den nødvendige viden, dels hersker der et hierarki af viden, da viden om kræftsygdommen anses for mere betydningsfuldt end viden om patienternes liv og sociale forhold. Begge dele forhindrer et ordentligt samarbejde,« siger Rikke Dalsted.

Hun peger på, at både den formelle og den uformelle planlægning bør støttes organisatorisk og inddrage flere perspektiver på tværs af professioner på patienternes forløb. Afhandlingen konkluderer, at patienterne og deres pårørende tager sig af mange opgaver, og at der er behov for langt mere støtte til de professionelle, for at deres samarbejde kan fungere.

»Patienterne udfører selv forskelligt arbejde for at forhindre afbrydelser eller forsinkelser i deres behandling. Men der står ingenting om dem eller de pårørende i formelle forløbsbeskrivelser, og de får ingen anerkendelse for deres arbejde. Derfor er der et stort behov for at se patienterne og deres pårørende som en ressource og inkludere dem i planlægningen,« siger Rikke Dalsted.

 Yderligere oplysninger fås hos Rikke Dalsted på rikkedalsted@yahoo.com