Forebyggende helbredstjek eller ej? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forebyggende helbredst...

20. august 2010

Forebyggende helbredstjek eller ej?

Helbredstjek og den manglende evidens for, at det gavner, er til diskussion i artiklen ”Almen praksis: Helbredstjek? – helst ikke” i Ugeskrift for Læger nr. 33.

Artiklen tager udgangspunkt i, at PLO ikke længere bakker op om generelle forebyggende helbredstjek, fordi evidensen for, at det gavner, er for svag. Desuden trækker undersøgelserne ressourcerne væk fra de områder, hvor der er brug for dem, mener PLOs formand Henrik Dibbern.
Praktiserende læge og næstformand i Etisk Råd Lotte Hvas og praktiserende læge Anders Beich, der begge er tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i København, er citeret i artiklen.
Lotte Hvas siger bl.a., at hun ikke er meget for at undersøge raske mennesker, hvis der ikke er en god grund. Og det er ikke en god grund, at man til et middagsselskab har hørt, at det er en god idé at få målt sit kolesteroltal. Lotte Hvas understreger, at hun ikke er imod at forebygge, hvilket hun gør hver dag, når hun taler med sine patienter:
”Men vi skal tænke os om, før vi buldrer ud med forebyggende tilbud til mennesker, som ikke selv havde tænkt sig at henvende sig til sundhedsvæsenet – uden at vi har ordentlig dokumentation for, at det gør en forskel,” siger hun til Ugeskriftet.
Mens Anders Beich på spørgsmålet om, hvad man skal gøre for den almindelige forebyggelse, hvis man ikke skal tilbyde fx de 40-60 årige forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis, er citeret for at sige:
”Finde de mennesker, som har få ressourcer til at komme videre i tilværelsen med deres problemer og sundhed. (…..) De mennesker, som er i størst risiko for at være vedvarende usunde, er folk, som ikke er i trivsel. Hvis folks basale behov i tilværelsen ikke er opfyldt – tryghed, nogen at snakke med osv. – har de ingen mulighed for at lave om på deres sundhedsadfærd. Dem vil jeg gerne hjælpe til at tro på, at de kan træffe nogle valg, der gør en forskel. Det er det, jeg gerne vil bruge min tid på.”