Én plus én er tre – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Én plus én er tre

01. oktober 2015

Én plus én er tre

Man kunne tro, at hverdagen for en praktiserende læge består af diagnosticering og behandling af en jævn strøm af patienter, som hver især kommer med ét problem. Sådan er hverdagen langt fra. Mange patienter har flere samtidige kroniske sygdomme, såvel fysiske som psykiske og ofte i kombination; og patienterne har ganske ofte brug for at komme til deres praktiserende læge. Det er kendt, at praktiserende læger oplever at arbejdsmængden og kompleksiteten af arbejdet øges, når patienter har flere samtidige kroniske lidelser. Derfor besluttede en gruppe kolleger fra de almen medicinske miljøer i Norden at afholde en workhop for at se nærmere på, hvilke konkrete udfordringer praktiserende læger oplever i forbindelse med behandling af multisyge patienter.

- For den praktiserende læge er det krævende at holde snor i et kompleks af sygdomme. På den korte tid for en almindelig konsultation er det udfordrende for den praktiserende læge - i samarbejde med patienten - at danne sige et overblik over, hvilken af de kroniske lidelser som skal have højst prioritet forklarer Elisabeth Søndergaard. Samtidigt er guidelines målrettet de enkelte sygdomme og tager derfor ikke tilstrækkelig højde for, at patienten kan have andre sygdomme og ofte tager anden medicin, som forstyrrer billedet, fortæller Elisabeth Søndergaard. Men også samarbejdet og koordinering med de forskellige specialafdelinger på sygehusene, som behandlingen af den multisyge patient ofte kræver, er en udfordring for den praktiserende læge. Søndergaard peger på, at der er behov for mere uddannelse og samarbejde med andre specialer for at løfte opgaven med multisyge patienter i fremtiden.

Læs hele artiklen her!