Gode erfaringer med endokrinologiske speciallæger som facilitatorer i almen praksis – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Gode erfaringer med en...

27. juni 2012

Gode erfaringer med endokrinologiske speciallæger som facilitatorer i almen praksis

Det har været en udbredt forestilling blandt alment praktiserende læger, at de fagpersoner, der som facilitatorer skal hjælpe almen praksis med at sikre høj kvalitet eller ændre adfærd, helst skal være andre praktiserende læger. To undersøgelser af Marius Brostrøm Kousgaard og Thorkil Thorsen fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København, viser dog, at specialister inden for andre specialer kan blive godt modtaget af praktiserende læger, og at almen praksis kan opleve et positivt udbytte af faglig sparring med sådanne eksterne specialister

De to undersøgelser omhandler endokrinologers vidensformidling og facilitering i almen praksis. I det ene studie var to endokrinologer tilknyttet hver sin gruppe praktiserende læger (hhv. 6 og 7 læger), som mødtes 4 gange á 2 timer. På disse møder drøftedes diabetesbehandling med udgangspunkt i konkrete patient-cases og problemstillinger hos de deltagende praksis, og endokrinologernes opgave var at stille deres viden til rådighed for på den måde at igangsætte en læringsproces.

Samme funktion havde endokrinologen i det andet projekt, hvor hun var vidensformidler og facilitator for alment praktiserende læger på tre forskellige måder: Ved besøg i praksis; ved telefoniske samtaler; ved møder med deltagelse af flere praksis. Ved alle de tre kontaktformer tog deltagerne udgangspunkt i datafangstmodulets oversigt over diabetespatienter i den enkelte praksis og i de problemstillinger, som de praktiserende læger selv bragte op.

I begge facilitatorprojekter vurderede de deltagende praksis, at samtalerne med en endokrinolog havde været udbytterige; og særligt specialistens formidling af seneste nyt inden for farmakologisk behandling var værdsat. De alment praktiserende læger gav i interviews også udtryk for, at facilitatorernes specialistviden opvejede det forhold, at de ikke havde insider-kendskab til almen praksis. Desuden satte begge parter pris på at lære noget om hinandens vilkår for at arbejde med diabetesbehandling.

De to undersøgelser beskriver facilitator-sessionernes forløb og indhold samt deltagernes vurderinger heraf. Det har ikke været muligt at vurdere effekten af indsatsen på behandlingsresultatet.

---------------------------------------------

Thorsen T, Kousgaard MK. Journalaudit – kvalitetsudvikling af diabetesomsorg på tværs af sektorer - Evaluering af et projekt i Region Sjælland. [Evalueringsrapport til Region Sjælland]. Forskningsenheden for Almen Praksis. København, oktober 2011. Link til rapporten

Kousgaard MB, Thorsen T. Positive experiences with a specialist as facilitator in general practice. Danish Medical Journal, 2012; 59(6): A4443.