To erhvervs-ph.d.'er på Forskningsenheden – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > To erhvervs-ph.d.'er p...

12. marts 2015

To erhvervs-ph.d.'er på Forskningsenheden

Elisabeth Søndergaard og Alexandra Ryborg Jønsson, begge antropologer med speciale i medicinsk antropologi, er netop ansat som erhvervs-ph.d.-studerende på Forskningsenheden.

Børn af forældre med multisygdom

Elisabeth Søndergaard er uddannet antropolog fra 2011, og hendes erhvervs-ph.d.-projekt handler om socioøkonomisk udsatte børn af forældre med flere kroniske sygdomme.

- Helt kort skal jeg undersøge, om der er sammenhæng mellem børnenes sundhed og deres sociale relationer fortæller Elisabeth Søndergaard, som fik idéen til projektet på forrige Nordisk Kongres for Almen Praksis i Findland. Her blev hun præsenteret for resultaterne fra en stor befolkningsundersøgelse, som viste, at voksne mennesker med multisygdom har oplevet deres barndom som vanskelig.

- Årsag og virkning fortalte undersøgelsen ikke noget om, men hvis praktikere, fx familielægerne,  skal kunne handle på sådan et fund, er vi nødt til at undersøge årsagssammenhængen, fortæller Elisabeth Søndergaard.

Forskningsprojektet er forankret delvist på Forskningsenheden for Almen Praksis og delvist i Region Sjælland. For Elisabeth Søndergaard er netop samarbejdet vigtigt for projektet:

- Praktikerne, fx skolelærere, pædagoger og familielægerne, som har med børnene at gøre, har simpelthen brug for at vide mere om, hvor og hvordan man bedst sætter ind. Regionen har både behov for og – forhåbentlig! - stor nytte af det her projekt, fortæller Elisabeth Søndergaard, som forventer et praksisnært forskningsprojekt, som bliver anvendelsesorienteret.

Projektet løber fra 2015 til 2018. 

Et liv med multisygdom

Alexandra Ryborg Jønsson er uddannet antropolog fra 2011 og hendes erhvervs-ph.d.-projekt undersøger hvordan det er for mennesker at leve med flere kroniske sygdomme på én gang.

- Når man har mange kroniske sygdomme på én gang, kan det være svært at finde ud af, hvordan man bedst passer sin sygdom. Vi ved allerede i dag, at mennesker med flere kroniske lidelser ikke er så gode til at passe sygdommene, men vi ved ikke ret meget om, hvorfor det forholder sig sådan.

Alexandra Ryborg Jønsson skal undersøge hvordan mennesker med multisygdom håndterer hverdagen, fordi viden om menneskers hverdag og hvad der betyder noget for dem, er helt central viden for lægerne, for at opnå en god behandling. 

-Vi har brug for indsigt i, hvordan et helt almindeligt liv med multisygdom ser ud. Vi kan godt se på tal og statistikker, men hvad betyder de for hverdagslivet? Målet med projektet er at skabe grundlag for at lave behandlingsplaner, som faktisk passer til patienterne og deres hverdag.

Forskningsprojektet er delvist forankre på Forskningsenheden for Almen Praksis og Videnscenter for Brugerinddragelse (ViBIS), og hele brugerinddragelsestanken er derfor ganske central for Alexandra:

- Jeg vil dels gerne undersøge hvilken rolle det spiller hvis patienterne bliver inddraget, men jeg vil også gerne se på om den praktiserende læge tillægger patienterne evne til at stå for sin egenomsorg.

Projektet  løber fra  2014 til 2017.