Niveauet af helbredsrelateret livskvalitet kan forudsige større amputationer og dødsfald hos diabetespatienter med fodsår men fortæller ikke noget om heling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Niveauet af helbredsre...

27. februar 2014

Niveauet af helbredsrelateret livskvalitet kan forudsige større amputationer og dødsfald hos diabetespatienter med fodsår men fortæller ikke noget om heling

Diabetes

Ny forskningsartikel undersøger sammenhænge imellem helbredsrelateret livskvalitet (HRQoL) og diabetiske fodsår. Volkert Siersma fra Forskningsenheden er førsteforfatter på artiklen, der netop er publiceret i Diabetes Care.

En lav helbredsrelateret livskvalitet, den såkaldte HRQoL (health-related quality of life), har gentagne gange vist sig at have forbindelse til en dårlig prognose i forbindelse med en lang række sundhedsresultater i forskellige forsøg.

Et nyt studie, som bl.a. har Volkert Siersma fra Forskningsenheden som førsteforfatter, har undersøgt hvorvidt helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med nye diabetiske fodsår har forudsigende betydning for heling af fodsår, større amputationer og dødsfald.

I forsøget blev i alt 1088 patienter med nyopdagede diabetiske fodsår fulgt i forbindelse med deres behandling på et af de i alt 14 centre i 10 Europæiske lande, som deltager i Eurodiale (European Study Group on Diabetes and the Lover Extremity). Patienterne blev fulgt fremadrettet indtil heling (76,9 %), større amputation (4, 6%) eller dødsfald (6,4 %) i op til maksimalt et år.

Mens de forudsigende effekter af helbredsrelateret livskvalitet, justeret for mulige confoundere, ikke var til stede i forbindelse med heling, så var et fald i helbredsrelateret livskvalitet, især på de fysiske områder, statistisk signifikant for større amputationer (mobilitet, egenomsorg, sædvanlige aktiviteter) og død (egenomsorg, sædvanlige aktiviteter, smerte/ubehag).

Lav helbredsrelateret livskvalitet kan altså tilsyneladende være med til at forudsige større amputationer og dødsfald i forbindelse med diabetiske fodsår, imens der dog ikke er tegn på, at høj helbredsmæssig livskvalitet samtidig øger helingen.

Fremtidige studier i HRQoLs effekt på udfaldet af fodsår er ifølge forskerne bag studiet vigtige for at kunne nedbringe antallet af amputationer og dødelighed.

De praktiserende læger har ofte værdifuld viden om patienternes livssituation og dermed livskvalitet og kan sandsynligvis yde værdifuld hjælp til forbedring, ligesom denne viden bør stimulere til særlig hastig henvisning til fodcenter og med information om denne vigtige risikofaktor.

Læs artiklen Health-Related Quality of Life Predicts Major Amputation and Death, but Not Healing, in People With Diabetes Presenting With Foot Ulcers: The Eurodiale Study