Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger en videnskabelig assistent med henblik på et ph.d.-forløb i implementeringsforskning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forskningsenheden for ...

26. februar 2013

Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger en videnskabelig assistent med henblik på et ph.d.-forløb i implementeringsforskning

Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger en videnskabelig assistent med henblik på indskrivning i et 3-årigt ph.d.-forløb om implementeringen af en ny tværsektoriel samarbejdsmodel i sundhedsvæsenet, Collaborative Care.

Formålet med Collaborative Care er at sikre en sammenhængende indsats mellem psykiatrien og almen praksis ved behandlingen af patienter med angst og depression.

I denne forbindelse er der etableret et større forskningsprojekt, Collabri, som skal undersøge virkningerne af Collaborative Care i en dansk kontekst. Ph.d.-projektet skal bidrage til Collabri-projektet med et kvalitativt studie af de udfordringer og muligheder, der er forbundet med implementeringen af Collaborative Care.

Stillingen ønskes besat med en person, som har de rette kvalifikationer via opnået kandidatgrad fra en samfundsvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig eller lignende uddannelse. Ved vurderingen af ansøgernes kvalifikationer vil der blive lagt vægt på kendskab til – og evt. erfaring med – forskning i organisationsforandringer, implementering og evaluering samt kvalitative metoder.

Det forventes, at den pågældende medarbejder indskrives som ph.d.-studerende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Den ph.d.-studerende vil indgå i et tæt samarbejde med vejlederne fra Forskningsenheden og samarbejdspartnere fra de øvrige delprojekter under Collabri.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2013 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem den relevante faglige organisation og Danske Regioner.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seniorforsker Marius Brostrøm Kousgaard (35 32 71 58).

Ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser og anbefalinger sendes til forskningsleder Susanne Reventlow på feap@sund.ku.dk. Skriv ’Collabri’ i emnefeltet.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 20. marts 2013, kl. 12.00.

Forskningsenheden for Almen Praksis har til opgave at udføre forskning og at yde rådgivning og praktisk bistand til almenmedicinsk forskning og forskning i tilgrænsende områder. Forskningsenhedens forskning baserer sig på sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske teorier og forskningsmetoder, herunder både kvalitative og kvantitative metoder. Se www.almenpraksis.ku.dk for yderligere oplysninger.