Kirsti Malteruds metodeklassiker i ny udgave – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Kirsti Malteruds metod...

03. april 2017

Kirsti Malteruds metodeklassiker i ny udgave

Kirsti Malterud, professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis og seniorforsker ved Uni Research i Bergen, har med sit kendte standardværk om kvalitative forskningsmetoder, som udkom første gang i 1996, bidraget til at gøre kvalitative forskningsmetoder anerkendte inden for medicinsk forskning. Kirsti bidrager stadig med ny viden til metodelitteraturen på området, og nu foreligger bogen i en ny, gennemrevideret udgave. 

Den nye udgave indeholder blandt andet nyskrevne afsnit om kvalitative metodetraditioner, narrativ metode og kvalitativ metaanalyse, og læseren får en grundig indføring i de kvalitative forskningsmetoders grundlag og forudsætninger. Derudover behandler bogen den praktiske gennemførelse af forskningsprocessen, uddybning af udvalgte temaer knyttet til feltarbejde, design, teori, etik samt en vejledning til kritisk læsning af kvalitative studier.

Fra omtalen på Uni Researchs hjemmeside citeres: "Kvalitative forskningsmetoder kan bidra til ny innsikt i menneskers erfaringer med sykdom, helse og møter med helsetjenesten. Tekst, tolkning og mening står sentralt, med refleksivitet som et vitenskapelig kriterium. På denne måten kan vi få kunnskap om menneskers erfaringer, opplevelser, tanker, forventninger, motiver og holdninger. Vi kan spørre etter mening, betydning og nyanser av hendelser og atferd, og vi kan styrke vår forståelse av hvorfor mennesker gjør som de gjør. Med kvalitative metoder kan vi lete etter levende kunnskap i sin naturlige sammenheng ved å inngå i de sammenhengene det gjelder."

Kirsti Malterud: Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4.utgave. Oslo: Universitetsforlaget; 2017.

Læs omtalen på http://uni.no/nb/news/2017/02/23/metodeklassiker-i-ny-utgave/