Er vi enige om, at din livsstil er et problem? - Når patientens vurdering foregriber lægens – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Er vi enige om, at din...

12. november 2015

Er vi enige om, at din livsstil er et problem? - Når patientens vurdering foregriber lægens

Patienter med høj risiko for at udvikle kroniske sygdomme, eller som allerede har en kronisk sygdom, bliver i Danmark inviteret til faste årlige konsultationer, også kendt som årskontroller.  Her taler læge og patient bl.a. om risikofaktorer og livsstil. Men kan patient og læge egentlig blive enige om hvor vidt patientens livsstil er et problem eller ej?  Læge og seniorforsker Ann Dorrit Guassora, lektor i sprogpsykologi Søren Beck Nielsen og Dr. Med. Susanne Reventlow har undersøgt, hvordan patienter svarer på lægers indledende spørgsmål om KRAM-faktorer og hvilken indflydelse patientens svar har på lægens mulighed for definere KRAM-faktorer som et problem.

Gruppen videooptog 15 årskontroller hos seks praktiserende læger. Derefter blev optagelserne analyseret med konversationsanalytisk metode. Metoden er et redskab til at vise, hvordan samtaleparter samarbejder om at opnå fælles forståelse. Studiet viser, at patienterne i væsentlig omfang giver svar på spørgsmål om livsstil, som foregriber lægens evaluering og eventuelle råd om ændring af livsstil. Det sker ved, at patienterne giver deres egen vurdering af livsstilsfaktoren som et problem eller ej som det første. Praktiserende læger anvender typisk motiverende interviewteknik til forebyggende samtaler; idealet i motiverende interviewteknik er at undgå at skabe modstand ved at tilpasse rådgivning til patientens motivation. Denne mulighed findes dog ikke, når patienternes foregriber rådgivning allerede når læger stiller spørgsmål til kvantificering af patientens kost, rygning, alkohol og motion. Mens lægerne arbejder på en vurdering af risiko i forbindelse med KRAM-faktorer og spørger ”Hvor meget?” og ”Hvor ofte?” overser de i mange tilfælde, at patienterne inviterer til at tale om vaner som del af en snak om hverdagslivet. Læs hele artiklen her:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/02813432.2015.1078564