Lungekræftscreening med CT-skanning øger sundhedsudgifterne – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Lungekræftscreening me...

28. januar 2014

Lungekræftscreening med CT-skanning øger sundhedsudgifterne

Nyt dansk studie af sundhedsudgifterne ved screening for lungekræft viser, at deltagere diagnosticeret med lungekræft og deltagere, der får falske alarmer har et øget forbrug af sundhedsudgifter ikke kun i hospitalssektoren men også i primærsektoren.

”Vores studie viser, at screeningsdeltagere, der modtager falske alarmer (falsk positive screeningssvar), har 67 % flere sundhedsudgifter sammenlignet med kontrolgruppen i en 12 måneders periode efter screening. Screeningsdeltagere, der får konstateret lungekræft, har over

10 gange så mange sundhedsudgifter i forhold til kontrolgruppen,” forklarer Jakob Fraes Rasmussen, der er læge og ph.d.-studerende på Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

Han står bag en undersøgelse af sundhedsudgifterne i forbindelse med The Danish Lung Cancer Screening Trial (DLCST), hvor hensigten var at undersøge, hvorvidt årlig screening med CT-skanning af lungerne kan nedsætte lungekræftdødeligheden. 4104 nuværende eller tidligere storrygere i alderen 50-70 år blev ved lodtrækning delt op i to grupper: En CT-skanningsgruppe som blev CT- screenet fem gange årligt og en kontrolgruppe.

”Det unikke ved dette studie er, at man inkluderer samtlige sundhedsudgifter, der har været for deltagerne i lungekræftscreeningsstudiet DLCST. Tidligere studier, der har undersøgt sundhedsudgifter i forbindelse med lungekræft-CT-screening har kun inkluderet de sundhedsudgifter på hospitalet, som der er i forbindelse med undersøgelserne af unormale screeningsvar,” forklarer Jakob Fraes Rasmussen.

I USA anbefaler man CT-screening for lungekræft på nationalt plan. Det sker på baggrund af studiet The National Lung Screening Trial (NLST), der har påvist et fald i dødeligheden af lungekræft som konsekvens af årlige CT-skanninger af storrygere i alderen 55-74 år.

I Europa vil man først i 2015 ud fra seks forskellige lungekræftstudier kunne konkludere, hvorvidt der også i disse studier kan findes et fald i dødeligheden af lungekræft.

En Cochrane-undersøgelse af de nuværende videnskabelige undersøgelser om lungekræftscreening konkluderer, at der mangler viden om de utilsigtede skadelige virkninger af lungekræftscreening: omkostninger, overdiagnostik, overbehandling og fysiske og psykiske konsekvenser af falske alarmer. Uden denne viden kan man ikke udtale sig om balancen mellem gavn og skade ved lungekræftscreening.

Dette nye danske registerstudie bidrager med vigtig viden om sundhedsudgifterne ved CT- screening, og resultaterne kan inkluderes i beslutningstagernes overvejelser, inden de skal træffe endelig afgørelse om, hvorvidt CT-screening for lungekræft skal indføres eller ej.

”Ud over de øgede sundhedsudgifter har falske alarmer og overdiagnose også en stor personlig konsekvens for screeningsdeltagerne. De overdiagnosticerede screeningsdeltagere skal leve med en unødvendig lungekræftdiagnose resten af livet,” forklarer Jakob Fraes Rasmussen.

”Inden man anbefaler lungekræft CT-screening i Europa skal man undersøge alle gavnlige og skadelige effekter af lungekræft CT-screeningsforsøgene. I 2015 vil man endeligt kunne vurdere, hvorvidt lungekræft CT-screening skal anbefales, eller om man skal bruge ressourcerne på andre områder, f.eks. en ændret tobakspolitik, for at forebygge lungekræft,” Forklarer Jakob Fraes Rasmussen.

Undersøgelsen er foretaget sammen med andre forskere fra DLCST og netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Lung Cancer.

Kontakt
Læge, ph.d.-studerende Jakob Fraes Rasmussen
E-mail: jakobra@sund.ku.dk
Telefon: 35 32 71 62

 

FAKTA
Falske alarmer
Der vil altid være falske alarmer ved lungekræft-CT-screening, men antallet varierer meget fra land til land. I det amerikanske forsøg var raten 23 %, mens den i det danske studie var helt nede på 3 %, hvilket er meget lavt. Trods dette lave antal falske alarmer findes der for denne gruppe stadig et merforbrug af sundhedsydelser i både hospitals- og primærsektoren. I USA må der skønnes at være tale om endnu højere udgifter pga. den meget højere rate af falske alarmer.

Lungekræftdiagnoser
Af de personer som modtager en lungekræftdiagnose via CT-screening for lungekræft vil en del af dem blive overdiagnosticeret. At blive overdiagnosticeret betyder, at havde man aldrig deltaget i lungekræft-CT-screening, havde man aldrig fået symptomer på lungekræft og vil dø af en helt anden årsag. Det medfører, at mange screeningsdeltagere får stillet diagnosen lungekræft og modtager den efterfølgende behandling helt unødvendigt. I det amerikanske forsøg er ca. 18 % af alle dem, der er blevet behandlet for lungekræft, blevet overdiagnosticeret.