Når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Når patienten ikke pas...

13. oktober 2014

Når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer

Når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer

Speciallæge i almen medicin Mads Aage Toft Kristensen er pr. 1. oktober indskrevet som ph.d.-studerende ved Københavns Universitet med sit projekt Når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer.

De regionale forløbsprogrammer skal sikre kvalitet i behandling af kronisk sygdom på tværs af sundhedsvæsenet og beskriver, hvor og hvordan den enkelte patient med én kronisk sygdom bør behandles. Men nogle patienter bliver ikke behandlet, som forløbsprogrammet anbefaler, f.eks. hvis patienten fejler mere end en kronisk sygdom (multimorbiditet), og hvis det ikke er muligt for patienten at deltage i et specialiseret behandlingstilbud på sygehuset.

Mads Aage Toft Kristensen vil med sit ph.d.-projekt undersøge, hvilken behandling disse patienter deltager i, og hvordan almen praksis, sygehus og kommune involveres. Projektet udføres som interviews med patienter og behandlere fra almen praksis, sygehus og kommune, og det vil give ny viden om og idéer til, hvordan behandlingen af den enkelte patient bedre kan tilrettelægges, når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer. Denne viden kan bruges konkret i kronikeromsorgen, men kan også bruges til interventionsforskning.