Mammografiscreening: Informationspjecer påvirker ikke kvinders valg – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Mammografiscreening: I...

17. november 2015

Mammografiscreening: Informationspjecer påvirker ikke kvinders valg

Mammografiscreening er et tilbud til alle danske kvinder mellem 50-69 år. Men hvordan beslutter de om de vil deltage?  Læger og forskere Mikael Henriksen, Ann Dorrit Guassora og John Brodersen har sammen undersøgt, hvordan forskellige måder at informere om mammografiscreening påvirker kvinder, som står foran beslutningen om at deltage i screeningsprogrammet. Studiet viste, at kvinderne baserede deres beslutning om deltagelse på holdninger og erfaringer i deres bekendtskabskreds, og kun i lille grad på oplysningerne i den officielle informationsfolder. Informationer fra folderen, som var i modstrid med deres personlige opfattelse, blev nedtonet eller negligeret.

Forskerne interviewede en gruppe kvinder kort før de blev inviteret til mammografiscreeningsprogrammet. Kvinderne læste den informationsfolder, som man i dag får tilsendt som standard og blev spurgt om hvilke oplysninger de havde hæftet sig ved og hvorvidt de ville tage mod tilbuddet om screening  For at undersøge, hvordan selve præsentationen af pjecens informationer påvirkede kvinderne, blev den samme information om fordele og risici ved screening i løbet af interviewet præsenteret i forskelige formater (absolutte tal, relative tal, NNT samt mortalitetsbetonet eller overlevelsesbetonet).

”Vores undersøgelse biddrager med viden om, at kvinderne ikke bruger den information, de tilbydes, til at danne sig et objektivt beslutningsgrundlag, men i højere grad præges af uofficielle kilder.” konkluderer Mikael Henriksen. ”Derfor skal myndighederne være opmærksomme på, at den skriftlige information ikke betyder, at kvinder træffer beslutning om deltagelse i screening baseret på en afvejning af forholdet imellem fordele og ulemper. Generelt bør der være opmærksomhed på, hvorvidt kvinders deltagelse i screening er baseret på et reelt objektivt informeret samtykke.” Hele artiklen kan læses her: http://www.biomedcentral.com/1756-0500/8/404