Medicinsk eller kirurgisk abort? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Medicinsk eller kirurg...

14. oktober 2014

Medicinsk eller kirurgisk abort?

Ny artikel viser, at kvinders valg af abortmetode er præget af den følelsesmæssige krisesituation, de ofte befinder sig i, når de skal gennemgå en abort.  En forskergruppe bestående af ph.d.-studerende Mette Linnet Olesen, praktiserende læge og post.doc. Anette Graungaard og ph.d.-studerende Gitte Husted har undersøgt kvinders erfaringer med at blive konfronteret med valget mellem kirurgisk og medicinsk abort, når det netop er konstateret at fosteret er gået til grunde. ’Vi fandt, at kvindernes begrundelser og ræsonnementer i valgsituationen var præget af krisereaktioner i forhold til at miste fosteret, at deres valg ofte blev taget ud fra nogle følelsesmæssige antagelser vedrørende de forskellige abortmetoder, og at de kliniske argumenter for den ene eller anden metode kun havde begrænset betydning’ fortæller Anette Graungaard.

Forskerne undersøgte også lægers og sygeplejerskers holdninger til informations- og beslutningsprocessen og fandt, at lægerne ikke opfattede kvindernes beslutning som præget af krise. Sygeplejerskerne oplevede, at patienterne ikke altid var tilstrækkeligt informerede på trods af den kliniske information.

Artiklen Deciding treatment for miscarriage – experiences of women and healthcare professionals bidrager med vigtig viden om information til alle abortsøgende kvinder, også i almen praksis. Den kan læses her: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scs.12175/abstract