Ny artikel undersøger effekten af struktureret, individualiseret diabetesbehandling hos diabetespatienter, som får gentagne tilfælde af følgesygdomme – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Ny artikel undersøger ...

26. juni 2014

Ny artikel undersøger effekten af struktureret, individualiseret diabetesbehandling hos diabetespatienter, som får gentagne tilfælde af følgesygdomme

Diabetes

Det viser sig, at intervention ganske vist udskyder forekomsten af den første komplikation til diabetessygdommen, men det næste tilfælde af følgesygdommen kommer til gengæld hurtigere i interventionsgruppen. Interventionen har således ikke nogen effekt på den samlede sygdomsbyrde, hvis man vurderer denne ved hjælp af det samlede antal af følgesygdomme, som patienterne oplever.

Stadig flere patienter med type 2 diabetes lever længere med sygdommen. Derfor oplever de også at få stadig flere af følgesygdommene til diabetes.

Projektet ”Diabetesomsorg i Almen Praksis (DIAP)” har tidligere vist, at struktureret, individualiseret diabetesbehandling forsinker udviklingen af den først opståede følgesygdom efter diabetesdiagnosen betydeligt.

Nu har forskere fra Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin set nærmere på forekomsten af følgesygdomme hos patienter med gentagne tilfælde af disse over 19 år.

Forskerne fandt, at interventionen ganske vist udskyder den første følgesygdom, men de næste følgesygdomme kommer hurtigere blandt interventionspatienterne end blandt kontrolpatienterne.

Dermed har interventionen ikke nogen statistisk signifikant effekt på den samlede sygdomsbyrde.

Stort set alle randomiserede forsøg interesserer sig kun for, om interventionen kan udskyde ”first event”. Det var også tilfældet i DIAP, og interventionen havde virkelig på langt sigt en klinisk betydningsfuld virkning på komplikationsudviklingen hos patienter med type 2 diabetes.

Men interventionen nedsatte altså ikke den samlede forekomst af følgesygdomme i interventionsgruppen. Resultatet lægger op til at lave tilsvarende analyser i andre store diabetesundersøgelser.

Resultaterne er beskrevet i artiklen “The effectiveness of structured personal care of type 2 diabetes on multiple or recurrent outcomes. A 19-year follow-up of the study Diabetes Care in General Practice (DCGP)”, der er publiceret i tidskriftet Diabetologia.

Kontaktperson: Niels de Fine Olivarius