Ny markør for oxidativt stress kan forudsige sygdomsforløbet hos patienter med type 2 diabetes – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Ny markør for oxidativ...

10. december 2013

Ny markør for oxidativt stress kan forudsige sygdomsforløbet hos patienter med type 2 diabetes

Læge, ph.d. Kasper Brødbæk har undersøgt urinens indhold af to markører for oxidativt stress hos patienter med type 2 diabetes i projektet ”Diabetesomsorg i Almen Praksis”, og har identificeret en ny risikomarkør ved diabetes, som på længere sigt måske kan vise sig at være lige så vigtig for behandlingen af patienter med type 2 diabetes som fx mikroalbuminuri.

Oxidativt stress opstår, når dannelsen af reaktive iltforbindelser overstiger organismens antioxidante forsvars-system, der forhindrer eller begrænser skader forårsaget af de reaktive iltforbindelser. Denne tilstand fører til en række oxidative skader på forskellige molekyler i cellen heriblandt lipider, proteiner, DNA og RNA. Oxidativt stress synes at være involveret i flere former for sygdomsudvikling, herunder hjerte-kar-sygdom, og begrænsning/nedsættelse af oxidativt stress hos diabetespatienter kunne derfor teoretisk set modvirke udviklingen af komplikationer til diabetes.

8-oxo-7,8-dihydroguanosine (8-oxoGuo), der er en markør for oxidativ RNA-skade (RNA-oxidation), er for første gang nogensinde undersøgt hos diabetespatienter. Det viser sig, at 8-oxoGuo er en tydelig markør for senere død hos patienter med etableret og behandlet type 2 diabetes. I undersøgelsen bliver det vist, at udskillelsen af 8-oxoGuo i en urinprøve seks år efter diagnosen forudsiger dødeligheden i de efterfølgende 13 år uafhængigt af andre kendte risikofaktorer. Desuden bliver det vist, at ændringer i 8-oxoGuo i de første seks år efter diagnosen er forbundet med ændret prognose, med øget risiko for død hos patienter med en stigning og med nedsat risiko for død hos patienter med et fald i 8-oxoGuo.

Resultaterne indikerer, at en ændring i RNA-oxidationen også ændrer patienternes risiko for at dø. Supplerende analyser viser, at og 8-oxoGuo og urin-albumin, der ellers er den mest anvendte risikomarkør ved diabetes, er lige gode til at udpege patienter, som er i høj risiko for komplikationer/død. MEN, i modsætning til urin-albumin, afspejler 8-oxoGuo imidlertid hvad der sker inden i cellerne af uheldige sygdomsprocesser.

For at fastlægge, hvordan denne opdagelse kan anvendes klinisk, skal der iværksættes yderligere studier, der undersøger effekten af forskellige behandlingsmetoder (fx blodsukkerkontrol, motion, kost og vægtkontrol) på RNA-oxidation. Kun således kan det vises, om behandling, der reducerer RNA-oxidation, også ændrer prognosen. Dette nye epokegørende fund sandsynliggør, at 8-oxoGuo en gang i fremtiden kan anvendes til at udvælge patienter med type 2 diabetes, som har mest brug for at få optimeret deres behandling.

Find artiklen her

Få mere information om projektet hos Niels Olivarius: olivarius@sund.ku.dk mobil 61308547