Nyt, kvalitativt studie om læge-patient forholdet i forebyggende arbejde – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Nyt, kvalitativt studi...

17. marts 2017

Nyt, kvalitativt studie om læge-patient forholdet i forebyggende arbejde

Artiklen Balancing trust and power: a qualitative study of GPs perceptions and strategies for retaining patients in preventive health checks handler om læge-patient forholdet i forebyggende arbejde og bygger på et nyt, kvalitativt studie af Marie Broholm-Jørgensen, Ann Dorrit Guassora, Susanne Reventlow, Susanne Oksbjerg Dalton og Tine Tjørnhøj-Thomsen.

I mange forebyggelsesinterventioner er der problemer med at fastholde deltagerne i forløb. Derfor ser projektet på hvordan praktiserende læger håndterer relationen til patienten og arbejder med fastholdelse af patienten i forebyggende helbredstjek. Undersøgelsen har fokus på patienter uden formel uddannelse. Analysen viser, at de praktiserende læger arbejder med flere typer af respekt. Lægerne viser dels respekt for patientens autonomi, dels bruger de respekten for den professionelle autoritet og dels arbejder de med gensidig respekt og patientens bidrag som et produkt af den. Respekten har både betydning for patientens tillid til lægen og for lægens indflydelse på patienten. Fastholdelse af patienterne bliver set som et spørgsmål om at have en tillidsfuld relation.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2017.1288811