Penge til ph.d. projekt om information til gravide – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Penge til ph.d. projek...

24. september 2012

Penge til ph.d. projekt om information til gravide

Antropolog, ph.d. stipendiat Barbara Ann Barrett har modtaget 11.031 kr. til honorering af personale fra almen praksis, der har medvirket til at indsamle data til videnskabelige formål i forbindelse med projektet "Interview-studie: Alment praktiserende lægers oplevelse af arbejdet med information til gravide om fosterundersøgelser”.

Projektet er et delprojekt i ph.d.-projektet ”Retningslinjer i aktion – en antropologisk analyse af det prænatale undersøgelsesfelt”.

Barbara Ann Barrett er tilknyttet Enhed for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Afdeling for Almen Medicin & Forskningenheden for Almen Praksis i København.