Nyt ph.d. projekt vil undersøge effekter af kvalitetsmålinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Nyt ph.d. projekt vil ...

28. juni 2010

Nyt ph.d. projekt vil undersøge effekter af kvalitetsmålinger

Laura Lippert er fra 1. juni indskrevet som ph.d. studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Hendes projekt handler om effekter af indikatorbaserede kvalitetsmålinger i almen praksis.

Af Helle Tougaard
Journalist

Alle taler om den. Kvaliteten. Ikke mindst i sundhedssektoren er opmærksomheden i disse år rettet mod kvalitet. Hvordan sikrer man, at kvaliteten er tilfredsstillende, og hvordan måler man det?
Når det gælder kvalitet i almen lægepraksis i Danmark foregår der to sideløbende diskussioner. Den ene er indholdsmæssig og drejer sig om at sætte faglige mål for kvaliteten. Den anden er teknisk og handler om udvikling og implementering af nye teknologier og redskaber for at sikre, at de faglige mål nås. Det er bl.a. svært at koble de to diskussioner, fordi det er uklart, hvordan og hvornår de forskellige redskaber kan styrke forskellige dele af kvaliteten.

Lige nu knyttes der store sundhedspolitiske forhåbninger og bruges mange ressourcer på at indføre indikatorbaserede kvalitetsmålinger blandt alment praktiserende læger. Målingerne kan give lægerne feedback om deres egne resultater og skal på den måde være med til at løfte kvaliteten indenfor en række kroniske sygdomsområder.
 
Der findes imidlertid ingen viden om, hvordan de muligheder målingerne giver, bliver omsat til handling i den enkelte praksis, og dermed heller ikke om hvilken betydning det har for kvaliteten af ydelserne.

Den viden håber Laura Lippert at kunne bidrage til. 1. juni tog hun hul på sin tilværelse som ph.d. studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis, hvor hun vil undersøge, hvordan indikatorbaserede kvalitetsmålinger påvirker de daglige rutiner i almen praksis. Hvordan ser lægerne og det øvrige sundhedspersonale i klinikkerne på teknologien, og hvordan harmonerer dens virkninger med forskellige ønsker om udvikling i almen praksis? Baggrunden for forskningsprojektet er udviklingen og den begyndende indførelse af indikatorbaserede kvalitetsmålinger i almen praksis fra 2007.

Laura er tilknyttet enhedens tværfaglige forskergruppe på organisationsområdet, og hendes ph.d. projekt er en del af forskningstemaet ”Almen praksis som organisation i et samlet sundhedsvæsen”, der omfatter projekter ved Forskningsenhederne for Almen Praksis i København, Århus og Odense.

Laura vil fokusere på de ikke forventede effekter.
”Det kan fx være, hvad der sker med lægens prioriteringer af forskellige faglige hensyn, eller hvad sker det med opfattelsen af kvalitet og med forholdet mellem læge og patient,” siger Laura Lippert og forklarer, at lige som en ny eksamensform i folkeskolen kan forventes at ændre på, hvad der bliver prioriteret i undervisningen, kan evaluering af kvalitet i almen praksis forventes at have betydning for lægernes valg og prioriteringer i det daglige.

Forskningsprojektet er kvalitativt, og Laura Lippert vil benytte sig af både observation, litteraturstudier og interviews med praktiserende læger, der er tilmeldt kvalitetsmålingsprogrammet.

”Mit område er evaluering, og det er spændende at beskæftige sig med kvalitetsudvikling af almen praksis, der samfundsmæssigt set er et område, der er meget i fokus i disse år,” fortæller Laura Lippert, der er cand. scient. soc. fra Roskilde Universitet og CBS.

Laura Lippert håber, at hendes projekt ved at bidrage til at skabe ny viden om virkninger af indikatorbaserede kvalitetsmålinger i almen praksis kan medvirke til at skabe tryghed for, at bestræbelserne på at udvikle og måle kvaliteten kommer mennesker, der lider af kronisk sygdom, til gode.


Fakta:
• Dr. scient. soc. Dorte Gannik fra Forskningsenheden for Almen Praksis er hovedvejleder, mens professor Lars Bjerrum, Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet og lektor, ph.d. Finn Hansson, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS er medvejledere.
• Ph.d. studiet er finansieret af midler fra Forskningsenheden for Almen Praksis og Helsefonden. Region Hovedstaden har finansieret ph.d.-studieafgiften.