Carlsbergs Mindelegat til Lise Dyhr – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Carlsbergs Mindelegat ...

17. november 2010

Carlsbergs Mindelegat til Lise Dyhr

Praktiserende læge og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København Lise Dyhr fik på Lægedage overrakt Carlsbergs Mindelegat.

”Lise, du får prisen, fordi du altid har haft et skarpt blik og et dybfølt engagement for uretfærdigheder og uligheder i samfundet generelt og i sundhedsvæsenet i særdeleshed,” sagde næstformand i Lægeforeningen Yves Sales bl.a., da han begrundede valget af Lise Dyhr som årets modtager af Carlsbergs Mindelegat. 
Prismodtageren skal være en praktiserende læge, der i særlig grad har gjort sig fortjent gennem sin praktiske lægegerning, og hvis virke og indsats kan tjene som et mønster for kollegerne. Og Yves Sales pegede i sin tale på, at de ord netop beskriver Lise Dyhr, der får legatet, fordi hun altid har interesseret sig for de mennesker, der på moderne dansk kaldes sårbare, og ikke mindst for dem med anden etnisk baggrund.
Yves Sales fremhævede desuden Lise Dyhrs virke som underviser på Forskningstræningen og hendes virke som kvalitetskonsulent i Region Hovedstadens kvalitetsenhed for almen praksis, ligesom han roste hendes store engagement i kampen for at lovforslaget om brugerbetaling for anvendelse af tolke i sundhedsvæsenet.

Må kunne se udad
I sin tale brugte Lise Dyhr to patienteksempler for at illustrere, hvordan den praktiserende læge er nødt til at inddrage patienternes sociale situation og samtidig tage sig tid til at lytte for at kunne behandle patienterne på den bedste måde. Lise Dyhr citerede den britiske læge og direktør i den britiske tænketank ”The Health Foundation” Martin Marshall, der har sagt, at fremtidens praktiserende læge må kunne se udad og stadfæste sin plads i sundhedsvæsenet eller gå til grunde under specialister og økonomisk underprioritering.
Carlsbergs Mindelegat er et rejselegat, og Lise Dyhr vil anvende beløbet til en studierejse til andre europæiske lande for at se, om man ikke er kommet lidt mere ud over rampen end herhjemme, hvad angår betydningen af den holistiske indsats og et samarbejdende sundhedsvæsen omkring sårbare patienter.

Læs Lise Dyhrs takketale her:
http://www.laegedage.dk/share/upload/uploaded/Takketale_Lise%20Dyhr.pdf