Praktiserende læger savner viden om de kommunale sundhedstilbud – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Praktiserende læger sa...

22. april 2015

Praktiserende læger savner viden om de kommunale sundhedstilbud

Mange praktiserende læger savner viden om kommunernes sundhedstilbud til patienter med kronisk sygdom og henviser derfor ikke deres patienter til tilbuddene. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Julie Høgsgaard Andersen, Thorkil Thorsen og Marius Brostrøm Kousgaard fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

Undersøgelsen havde til formål at afdække de praktiserende lægers kendskab til og opfattelse af kommunernes sundhedstilbud samt identificere de forhold, der er afgørende for omfanget af lægernes henvisninger til disse tilbud. Fokus var dels på den generelle patientuddannelse Lær at tackle kronisk sygdom (LTKS), dels på de diagnosespecifikke sundhedstilbud til patienter med hhv. KOL og type 2-diabetes, som er de mest udbredte af de diagnosespecifikke tilbud på kommunalt niveau. Undersøgelsen bestod af tre dele 1) En forundersøgelse med litteratursøgning og eksplorative interview med nøglepersoner fra hhv. den kommunale sektor og praksissektoren, 2) En kvalitativ undersøgelse i fire kommuner, 3) En elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger.

Samlet set viser resultaterne af undersøgelsen, at en betydelig del af de alment praktiserende læger sjældent henviser deres patienter til LTKS, KOL- og diabetesrehabilitering. Dette skyldes blandt andet, at lægerne ikke mener, de har tilstrækkelig viden om tilbuddene. En anden vigtig begrundelse er, at lægerne vurderer, at de ikke har flere patienter, som det er relevant at henvise. Resultaterne viser også, at langt de fleste læger gerne vil have mere information om kommunernes tilbud, og at de foretrækker at få information via 1) nyhedsbreve fra kommunen, 2) laminerede ark med oversigter over henvisningsprocedurer, 3) sundhed.dk. Derudover ønsker lægerne en tilbagemelding fra kommunen, når en patient har gennemført eller forladt et kommunalt rehabiliteringsforløb.

Læs hele rapporten her: http://www.patientuddannelse.info/media/95449/samarbejde_mellem_almen_praksis_og_kommuner.pdf