Skam, ære og ansvarlighed i konsultationer om livsstil – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Skam, ære og ansvarlig...

20. august 2014

Skam, ære og ansvarlighed i konsultationer om livsstil

En ny analyse af samtaler om livsstil i almen praksis viser, at patienterne gerne vil have at lægen ser dem som ansvarlige i forhold til egen livsstil. Forhandlinger om dette aspekt af patientidentiteten indgår som en integreret del af kommunikationen om livsstil. Der er ære forbundet med ansvarlighed mens manglende ansvarlighed, derimod, bliver forbundet med skam. Man ved fra andre undersøgelser, at manglende anerkendelse af skam kan lede til distance og fjendtlighed i relationen.  Opmærksomhed på emotioner i konsultation kan derimod styrke den. Vi konkludere at for at kunne diskutere livsstil med patienterne, skal man som praktiserende læge kunne håndtere skam.

Undersøgelsens resultater er relevante for den mest anbefalede teknik til samtaler om livsstil, motiverende interviewteknik. Når patienter skifter emne i samtaler om livsstil kan det i motiverende interviewteknik betragtes som modstand. Dette studie viser, at det også kan være en strategisk handling, for at redde patientens ansigt.

Artiklen ”Shame, honor and responsibility in clinical dialog about lifestyle issues: A qualitative study about patients’ presentation of self”, skrevet af Ann Dorrit Guassora, Susanne Reventlow og Kirsti Malterud.