”Skubber” forskerne til politikerne? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > ”Skubber” forskerne ti...

14. maj 2014

”Skubber” forskerne til politikerne?

Nudging

Ny artikel af bl.a. John Brodersen undersøger, om forskere bruger såkaldt nudging over for beslutningstagere i forbindelse med forskningsresultater inden for screening.

Begrebet nudging, hvor man så at sige skubber befolkningen i retningen af et sundere valg er blevet et populært sundhedspolitisk redskab.

En ny artikel af John Brodersen, Søren Holm og Thomas Plougs undersøger, om forskere, der har evalueret screeningprogrammer for abdominal aorta aneurisme, også forsøger at påvirke beslutningstagere på måder, som ligner diverse nudging-teknikker.

I undersøgelsen sammenlignes to artikler, der handler om sundhedsøkonomisk beregning af screeningprogrammer for udposning på aorta. Begge artikler er publiceret i BMJ inden for de sidste 3 år.

Brodersen, Holm og Ploug når frem til, at de valg forskerne har foretaget i deres sundhedsøkonomiske modelleringer, ikke er repræsentative for baggrundslitteraturen. Derimod har valgene konsekvent favoriseret konklusionerne i artiklerne.

Derfor argumenterer Brodersen og hans kolleger for, at disse valg og andre aspekter i de to BMJ-artikler, kan være berettiget inden for rammerne af det libertariansk paternalistiske begreb nudging, når man ønsker at påvirke beslutningstagere, men også at sådanne måder at påvirke beslutningstagere på, rejser betydelig etiske problemstillinger i forhold til en demokratisk beslutningsproces. 

Artiklen "Scientific second-order 'nudging' or lobbying by interest groups: the battle over Abdominal Aortic Aneurysm Screening Programmes" er publiceret i Medicine, Health Care and Philosophy.