Supervision gavner arbejdet med patienter med psykiske lidelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Supervision gavner arb...

27. juni 2013

Supervision gavner arbejdet med patienter med psykiske lidelser

PSYKIATRI

Deltagelse i en supervisionsgruppe kan være gavnlig for praktiserende læger for at vedligeholde og udvikle kompetencer til at håndtere patienter med psykiske problemer. Det viser en ny undersøgelse fra Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

Forskning i gruppesupervision som metode for professional udvikling i almen praksis er sparsom. Formålet med dette projekt var at undersøge, hvilken nytte de praktiserende læger har af gruppesupervision i forhold til at blive bedre til at håndtere psykisk sygdom.

En supervisionsgruppe med psykiatere som supervisorer, der havde eksisteret i lang tid, blev fulgt i seks måneder, hvor forskeren var til stede ved 5 supervisionssessioner og interviewede de læger, der havde haft en sag på, lige efter supervisionen og halvdelen blev interviewet igen efter 2-3 uger.

Endvidere blev der i slutningen af perioden efter en gruppesession foretaget et gruppeinterview. Begge supervisorer blev endvidere interviewet individuelt. Interviewene blev optaget og transkriberet, hvorefter teksten blev analyseret ved hjælp af systematisk tekstkondensation.

Resultaterne viste, at de praktiserende læger fandt, at deltagelse i supervisionsgruppe var meningsfuldt og værdifuldt i det professionelle arbejde. De oplevede, at supervision havde forbedret deres psykiatriske kompetencer, og de følte sig bedre i stand til at udføre samtaleterapi.

Henvisninger til den lokale psykiatri blev mere fyldestgørende. Endvidere oplevede lægerne at supervisionen havde en afsmitning på de andre daglige konsultationer og supervisionsgruppen blev et forum for også at diskutere andre vanskeligheder i det professionelle liv. Kontinuitet og tillid var en forudsætning for at kunne dele professionelle problemer i gruppen.

Gruppesupervision har endvidere positiv indflydelse på hele den praktiserende læges professionelle liv.

Forfatterne, der foruden Helena Galina Nielsen også omfatter Annette Sofie Davidsen, Rikke Dalsted og Marius Brostrøm Kousgaard, konkluderer endvidere, at der er brug for yderligere forskning for nærmere at præcisere indflydelsen af supervision

Artiklen er offentliggjort i Quality in Primary Care 2013;21:17–22