Tre legatmodtagere fra Forskningsenheden – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Tre legatmodtagere fra...

27. juni 2014

Tre legatmodtagere fra Forskningsenheden

Legat

Christine Bruun, Gloria Cristina Cordoba Currea og Anne Møller har alle modtaget Magda og Svend Aage Friederichs mindelegat.

De tre legatmodtagere i Odense. (Fra venstre) Gloria Cristina Cordoba Currea, Christine Bruun og Anne Møller

I forbindelse med APO-jubilæet i Odense har tre forskere fra Forskningsenheden
for Almen Praksis modtaget Magda og Svend Aage Friederichs mindelegat på 30.000 til hver. 

Gloria Cristina Cordoba Currea arbejder som ph.d.-studerende på Afdeling for Almen medicin ved Københavns universitet.  Som en del af en interdisciplinær gruppe, der samarbejder med UC-CARE, APO og DAK-E leder hun efter løsninger til at begrænse brugen af antibiotika.

Formålet med Glorias ph.d.-projekt er at forbedre kvaliteten af diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis, fordi antibiotikaoverforbrug er årsag til stigende antibiotikaresistens.

100 læger og 1500 patienter fra Region Hovedstaden vil deltage i projektet, hvor kvaliteten af de diagnostiske metoder vil blive analyseret, og hver praktiserende læge vil få tilbagemelding om egne resultater. Desuden vil de medvirkende praktiserende læger få mulighed for at diskutere med andre kollegaer om deres resultater og udfordringer i diagnostikken. Og de vil få viden om forekomsten af resistente bakterier (spec. ESBL-producerende E.coli) hos deres patienter med urinvejssymptomer.

Christine Bruun har siden februar 2012 arbejdet på forskningsprojektet ”Fodsår og amputationer hos patienter med nydiagnosticeret type 2 diabetes. En 19-årsopfølgning.” under vejledning af Niels de Fine Olivarius på Forskningsenheden for Almen Praksis. Projektets hovedformål omhandlede, hvilke faktorer, der har betydning for udvikling af fodsår og amputationer blandt patienter med type 2 diabetes. Betydningen af køn, alder og komorbiditet samt motivation og egenindsats i diabeteskontrol og -behandling, og patienters livsomstændigheder, blev undersøgt. Resultaterne har været yderst interessante og brugbare i karakterisering af, hvilke patienter, der er i særlig risiko for at udvikle disse invaliderende komplikationer. En viden, der er særlig nyttig for især alment praktiserende læger i den forebyggende indsats mod diabetiske fodsår og amputationer. Forskningsresultaterne er blevet formidlet i 2 videnskabelige artikler den første i Diabetic Medicine i august 2013, og den anden er på vej til publikation i samme tidsskrift.


Anne Møller forsvarede sin Ph.d. i november 2013. Hun har undersøgt, hvilken betydning fysiske påvirkninger i arbejdslivet har for aldringsprocessen. Ph.d.-studiet har været et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen praksis, Arbejdsmedicinsk Afdeling Køge Sygehus, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og deltagerne var en del af en stor aldringsundersøgelse, der udgår fra Afdeling for Socialmedicin. 

Anne Møller har undersøgt, hvordan tunge løft, knæliggende arbejde og stående arbejde påvirker aldringsprocessen i muskel- og skeletsystemet. Hun har undersøgt den fysiske funktionsevne blandt en stor gruppe 60-årige danskere ved at undersøge deres håndgrebsstyrke, muskelkraft i underbenene og balanceevne. Studiet viste, at arbejdet spillede en mindre rolle i aldringsprocessen. Forskelle i funktionsevne blandt midaldrende danskere kunne i højere grad forklares af genetiske forhold, kroniske sygdomme samt sociale forhold. Det var desuden tydeligt at de, der var fysisk aktive i fritiden klarede sig bedre i alle de fysiske undersøgelser.