Tryg overgang fra hospital til almen praksis for kræftpatienter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Tryg overgang fra hosp...

30. juni 2015

Tryg overgang fra hospital til almen praksis for kræftpatienter

Nyt studie af Ann Dorrit Guassora, Lene Jarlbæk og Thorkil Thorsen peger på konkrete tiltag, som kan lette overgangen for kræftpatienter fra hospital til egen læge.

Når en kræftpatient er færdig med behandlingen på hospitalet og egen læge skal følge op på behandlingen, oplever patienterne ofte utryghed i forbindelse med overgangen fra hospital til egen læge; og lægen oplever at miste kontakten med patienten under indlæggelsen på hospitalet. Dette er problematisk, fordi egen læge ofte skal følge op på den behandling, som patienten har fået på sygehuset.

Seniorforsker ved Forskningsenheden Ann Dorrit Guassora og kolleger har undersøgt, hvordan overgangen fra hospital til egen læge kan forbedres. Praktiserende læger, andre speciallæger involveret i kræftbehandlingen, sygeplejersker fra ambulatorier, sengeafdelinger og hjemmepleje blev sammen bedt om at udpege elementer i patientovergangene, som var sårbare. På baggrund af det har Guassora og kolleger identificeret fire tiltag, som kan gøre overgangen bedre for patienterne: At ikke kun hospitalets epikrise, men også sygeplejerskens udskrivningsbrev bliver sendt til den praktiserende læge; at hospitalet sender epikriser hurtigt, dvs. senest to dage efter udskrivelsen.  Derudover peges der på vigtigheden af at praktiserende læge får information om hvilke fremtidige forløb hospitalet eventuelt har planlagt for patienten; og endelig at der indføres en opfølgende konsultation i almen praksis vedrørende patientens cancer sygdom og behandlingsforløb.

Læs artiklen her:  http://www.biomedcentral.com/1472-6963/15/202