Forskere underviser på Lægedage 2010 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forskere underviser på...

02. november 2010

Forskere underviser på Lægedage 2010

Forskningsenheden er repræsenteret med flere forskere blandt underviserne på Lægedage 2010 i Bella Center fra mandag den 15. november.

Temaet for lægedagene er ældre i praksis, og derfor kommer det næppe bag på nogen, at Mikkel Vass, praktiserende læge og dr. med. fra i sommer med afhandlingen ”Prevention of functional decline in older people”, øser af sin viden på ikke færre end fem forskellige kurser. Et af dem hedder ”Farmakoterapi af gamle, for lidt – for meget – forkert?” og finder sted mandag den 15. november. Her bidrager Mikkel Vass’ hustru, praktiserende læge Lotte Hvas også. Kurset beskæftiger sig med, hvilken konkret viden der findes om medicin til ældre og tager bl.a. fat på diskussionerne om, hvorvidt man skal bruge forebyggende opsøgende hjemmebesøg til ældre, og hvilke etiske overvejelser kan og skal man gøre i forbindelse med ordination og seponering af medicin til ældre. 

Sårbare patienter
På åbningsdagen mandag den 15. november underviser Lise Dyhr og forskningsleder Susanne Reventlow på kurset ”De sårbare patienter – en udfordring for almen praksis”, idet de sårbare patienter er en gruppe, der stiller anderledes krav til almen praksis.
Også praktiserende læge, ph.d. og lektor ved Forskningsenheden Frans Borch Waldorff, der for nylig modtog Alzheimer forskningspris 2010 for sin forskningsindsats på demensområdet, bidrager til lægedagene ved mandag den 15. november at lede workshoppen ”Demens på tværs - hvad siger de om os?” Formålet er at identificere de problemer, som typisk bliver nævnt omkring almen praksis i forbindelse med demens, og diskutere, hvordan man som praktiserende læge kommer videre med denne gruppe sårbare patienter.
Endelig deltager ph.d. studerende ved Forskningsenheden, speciallæge i almen medicin Henrik Sångren til kursusaktiviteterne på Lægedage 2010 som underviser på kurset ”Er livet for kort til forebyggelse?”. Dette kursus finder sted fredag den 19. november.


Læs mere på
www.laegedage.dk