Forskning i multimorbiditet – Københavns Universitet

Almen Praksis > Forskning > Forskning i multimorbi...

Ny satsning på forskning i patienter med multimorbiditet og comorbiditet på Center for Forskning og Uddannelse i Almen Praksis ved Københavns Universitet.

I Danmark og den øvrige vestlige verden er øget velfærd, stigende levealder, bedre lægefaglig behandling samt øget fokus på tidlig diagnostik og forebyggelse medvirkende til, at stadig flere mennesker lever med flere kroniske sygdomme, også kaldet multimorbiditet (MM). Forekomsten af MM stiger med alderen, men alligevel er over halvdelen af patienter med MM under 65 år. Forekomsten af MM har en negativ social gradient, og behandlingen af MM lægger beslag på mange ressourcer, både hos den enkelte patient og i sundhedsvæsenet.

Kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer er ofte udviklede til enkeltsygdomme og kan ikke altid umiddelbart overføres til patienter med MM, og mange patienter oplever overgangene imellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet som problematiske. De komplekse behandlingsstrategier medfører en anseelig byrde for den enkelte og store omkostninger for samfundet.

Sammenlignet med comorbiditet indebærer indførelsen af begrebet MM nye muligheder for at tage udgangspunkt i det hele menneske i stedet for dets enkelte diagnoser, et skift som kan inddrage aspekter som funktionsniveau og skrøbelighed, og som dermed kan åbne for nye interventionsmuligheder. Patienter med MM vil desuden have gavn af, at samarbejdet imellem sundhedssystemets aktører forbedres, og her vil almen praksis spille en afgørende rolle. Netop for at bedre kvaliteten af den samlede behandling for denne gruppe patienter har Center for Forskning og Uddannelse i Almen Praksis iværksat et målrettet forskningsinitiativ om MM.

Læs mere her

Go to the English version of this page - click here