Helbredssamtaler – Københavns Universitet

Ann Dorrit Guassora 

Forskningsenheden for almen praksis i København

anngu@sund.ku.dk

Forebyggende helbredssamtaler som konsultationsform
Hvordan organiserer læger og patienter samhandlingen i samtaler om livsstil?

Baggrund:

Fra flere sider er der ønsker om, at almen praksis skal fokusere mere på forebyggelse af folkesygdomme, og at de skal være ”proaktive” i forhold til deres patienters helbredsrisici. Selv om disse ændringer i arbejdet i almen praksis har vundet udbredelse, er der ikke megen opmærksomhed omkring, hvad det betyder for læge-patientrelationen, og hvordan de nye opgaver praktiseres af læger og patienter i det daglige.
 

Formål:
Formålet med denne undersøgelse er at give os viden om, hvordan samtaler om livsstil udføres i et samspil mellem læger og patienter. Undersøgelsen skal belyse, hvordan lægens og patientens roller bliver i forhold til at definere patientens helbredsproblem og i forhold til at løse patientens helbredsproblem, og hvordan de når frem til en fælles forståelse af disse indbyrdes roller. Undersøgelsen skal også belyse, hvordan læger og patienter igennem samtalen når frem til, hvad som skal ændres, og at noget skal ændres.
 

Materialer og metoder:
Undersøgelsen baserer sig på konversationsanalyse. Datamaterialet skal bestå af videooptagelser af i alt 40 forebyggende helbredssamtaler; 5 samtaler hos 8 forskellige læger. Undersøgelsen skal dække et spektrum af praktiserende læger (maksimal variation).

 

Stadie i projektforløb:
Generering af data.

Juni 2011