Positive sundhedsfaktorer - En bedre balance mellem risikotænkning og ressourcetænkning – Københavns Universitet

Positive sundhedsfaktorer - En bedre balance mellem risikotænkning og ressourcetænkning

v/ Hanne Hollnagel og Kirsti Malterud

Juli 2012

Projektbeskrivelse: Mange praktiserende læger arbejder ud fra en forebyggelsesmodel, som udsiger, at folk bliver syge, hvis belastningerne gennem længere tid bliver for store i forhold til ressourcerne. I lægekonsultationerne anvendes dog det meste af tiden på belastninger og risikofaktorer. Får vi fokuseret nok på personens ressourcer, på det som styrker sundheden og modstandskraften, på de positive sundhedsfaktorer? Projektet omfatter begrebsafklaring og modeludvikling om selvvurderede helbredsressourcer (er publiceret), egen konsultationsforskning mhp. at få de positive sundhedsfaktorer medinddraget i konsultationen (er publiceret for kvinder), resultater fra mænd er under publicering.

Stadium i projektforløb: Publicering afsluttet med 10 artikler bl.a.

Hollnagel H, Malterud K. Shifting attention from objective risk factors to patient’s selfassessed health resources: A clinical model for general practice. Family Practice 1995; 12: 423-29.

Hollnagel H, Malterud K. From risk factors to health resources in medical practice. Med Health Care Philos 2000; 3: 257-64.

Malterud K, Hollnagel H, Witt K. Gendered health resources and coping – A study from general practice. Scand J Public health 2001; 29: 183-88.

Hollnagel H, Malterud K. Samtaler om risiko og helbredsressourcer i almen praksis. Ugeskr.Læger 2002; 164/45: 5225-29

Hollnagel H. Patientens selvvurderede helbredsressourcer – Find patientens stærke sider. Michael 2010 (suppl 9):17-27