Lægens sårbarhed – en styrke i mødet med patienten? – Københavns Universitet

Lægens sårbarhed – en styrke i mødet med patienten?

v/ Hanne Hollnagel og Kirsti Malterud

Juli 2012

Projektbeskrivelse: Medicinsk arbejde er i sin natur uundgåeligt ladet med følelser, og derfor er kendskab til egne følelser en nøgle til forbedring af læge-patientforholdet. Vi tror, at klinisk arbejde kan forbedres gennem øget personlig bevidsthed og refleksion. Alligevel ved vi efter 20 års erfaring som almen praktiker, at læger ikke forventes at eksponere sin egen sårbarhed ved at vise følelser og dele personlige erfaringer i konsultationen.

Hvordan kan læger anvende deres følelser og personlige erfaringer på den for patienten bedste måde?

Formålet er at undersøge kliniske begivenheder, hvor læger har eksponeret deres sårbarhed over for patienten på en måde, som kan have været positiv for patienten. Designet er kvalitativt, studiet er baseret på erindringsarbejde (Haug et al.). Som materiale er indsamlet 9 erindringshistorier fra læger. Der er foretaget en fælles fortolkning og en systematisk analyse.

Stadium i projektforløb: Er afsluttet med artiklen: Malterud K, Hollnagel H. The doctor who cried. Annals of Family Medicine 2005;3(4):348-352