Selvvurderet helbred: Uafhængig prædiktor for total dødelighed og død af iskæmisk hjertesygdom. Forløbsanalyse af selvvurderet helbred gennem 20 år af 1936-populationen i Glostrup helbredsundersøgt ved 40, 45, 51 og 60-års alderen – Københavns Universitet

Selvvurderet helbred: Uafhængig prædiktor for total dødelighed og død af iskæmisk hjertesygdom. Forløbsanalyse af selvvurderet helbred gennem 20 år af 1936-populationen i Glostrup helbredsundersøgt ved 40,45,51 og 60-års alderen.

v/ Hanne Hollnagel og Anni Brit Sternhagen Nielsen

Projektbeskrivelse

Ved helbredsundersøgelsen i 1976 af alle 40-årige i fire kommuner omkring Amtssygehuset i Glostrup blev helbredet vurderet på flere måder, bl.a. ved selvvurderet helbred, lægevurderet helbred, kliniske tests, kontakt med sundhedsvæsenet. Helbredsundersøgelsen blev gentaget ved alder 45, 51 og 60 år. Selvvurderet generelt helbred blev målt ud fra spørgsmålet: ”Hvorledes vil De selv bedømme Deres helbred i det sidste års tid?

Dansk og international forskning har vist at Selvvurderet helbred er en vigtig uafhængig prædiktor for udvikling af sygdom og død, herunder død uafhængig af de traditionelle risikofaktorer. I projektet undersøges betydningen af folks selvvurderede helbred ved at se på:

a) selvvurderet helbred som prædiktor for total mortalitet belyst ud fra I) selvvurderet helbred målt ved alder 40 og II) som forskel i selvvurderet helbred mellem to målinger.

b) hvilke ændringer der er i selvvurderet helbred hos 1936-populationen gennem 20 år.

c) hvordan ændringer i selvvurderet helbred relaterer sig til ændringer i variable, der influerer på eller kovarierer med selvvurderet helbred.

Stadie i projektforløb

Der er publiceret  artikler vedr. formål a) og b). Analyser pågår vedr. formål  c).

Møller LF, Kristensen TS, Hollnagel H. Self-rated health as a predictor of coronary heart disease. 15 years follow-up of 40-year-old Danish men and women. J Epidemiol  Community Health 1996; 50: 423-28.

Nielsen ABS, Siersma V, Hiort LC, Drivsholm T, Kreiner S, Hollnagel H. Self-rated general health among 40–year-old Danes and its association with all-cause mortality at 10-,20-, and 29 years follow-up. Scand. J Public Health 2008;36:3-11

Nielsen ABS, Siersma V, Hiort LC, Drivsholm T, Kreiner S, Hollnagel H. The impact of changes in self-rated general health on 28-year mortality among middle-aged Danes. Scand. J  Prim health Care 2009; 27(3):160-66