Nyheder og oplysninger for studerende med tilknytning til Forskningsenheden for Almen Praksis i København

Sådan gør du, hvis du gerne vil skrive kandidatspeciale hos os

Vi får mange henvendelser fra studerende, så vi anbefaler at du har overvejet og kort beskrevet nedenestående punkter, når du kontakter os:

Kombineret kandidatspeciale og VKO-ophold


FE og AAM vil gerne medvirke til at styrke de kommende praktiserende lægers interesse for klinisk forskning – og for almenmedicinsk forskning i særdeleshed. Indsamling eller analyse af data fra almen praksis er imidlertid så tilpas kompliceret og tidskrævende, at det ikke under normale omstændigheder kan passes ind i et 2-månedersforløb. Vi vil derfor tilbyde nedenstående opgave til interesserede medicinstuderende:

Beskrivelse af kombineret kandidatspeciale og VKO-ophold på Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Liste over emne til kandidatspecialepakkerne.

Er du færdiguddannet læge og interesseret i at forske?

Vi får mange henvendelser fra forskningsinteresserede, så vi anbefaler at du har overvejet og kort beskrevet nedenestående punkter, når du kontakter os:

  • Start med at orientere dig i listen over de medicinske emner som vi beskæftiger os med og find en relevant forsker på fx https://almenpraksis.ku.dk/ansatte-paa-forskningsenheden-for-almen-praksis/ eller https://www.ifsv.ku.dk/afdelinger/almen_medicin/medarbejdere/
  • Beskriv din faglige interesse, hvilke emner du evt. tidligere har arbejdet med, samt inden for hvilken tidsperiode du planlægger dit projekt, og hvad for projekt du går efter, fx et forsknings år eller en ph.d. Du må gerne have gjort dig overvejelser om finansiering også.
  • Send beskrivelsen pr. mail til den relevante forsker.
  • Desuden har vi to gange årligt Åbent Hus i det Almen Medicinske hus, hvor der er mulighed for at komme  og mærke miljøet, samt eventuelt møde relevante forskere. Dato og program for Åbent Hus står på Forskningsenhedens hjemmeside.