Åbning af ny lægepraksis i Tingbjerg – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Åbning af ny lægepraks...

23. maj 2018

Åbning af ny lægepraksis i Tingbjerg

Efter flere år uden lægepraksis har Tingbjerg endelig fået to praktiserende læger til bydelen. Den ene er Ruth Ertmann, postdoc ved Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin. Sammen med sin nye lægekollega Amneh Hawwa åbnede hun den 15. maj en praksis i det belastede boligområde. Åbningen blev fejret ved et fint arrangement med reception og rundvisning, hvor Københavns sundhedsborgmester Sisse Marie Welling, SF, holdt tale.

Praksissen har været flere år undervejs og er lykkedes som et samarbejde mellem PLO, Region Hovedstaden og Københavns Kommune samt Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der gennem længere tid har arbejdet på at sikre borgerne i Tingbjerg en rimelig lægedækning. Sammen med et team bestående af de praktiserende læger, en socialrådgiver, en hjemmesygeplejerske, en jordemor, en tolk og støtte fra Center for Diabetes skal den nye praksis være med til at tage hånd om sundheden i en bydel, hvor mange lider af kroniske sygdomme. Dette glædede også sundhedsborgmesteren, som udtalte: ”Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi nu endelig kan give en læge til de 6.000 beboere i Tingbjerg. Der er mange, der har kroniske sygdomme, og de har om nogen behov for lægehjælp. Nogle af dem har indtil nu skullet rejse rigtig langt for at komme til læge, og det kan have betydet, at nogen måske har hoppet et lægebesøg over. Det kan have stor betydning for deres helbred på sigt.”

Ruth Ertmanns hjerte banker for børn, gravide og familier, som hun i mange år har forsket i ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Københavns Universitet. Amneh Hawwa er tidligere gynækolog og har en særlig interesse i kvinders ve og vel. I første omgang har deres praksis kapacitet til at tage sig af 2.400 borgere, men det er håbet at få endnu bedre lægedækning til hele Brønshøj-Hususm-området.