Alexandra Brandt Ryborg Jønsson vinder den almenmedicinske ph.d.-cup – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Alexandra Brandt Rybor...

07. november 2017

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson vinder den almenmedicinske ph.d.-cup

Ved DSAM's årsmøde i oktober blev der afholdt en spændende konkurrence for de ph.d.-studerende ved de almenmedicinske miljøer, som har afleveret eller forventer at aflevere deres afhandlinger i år. Hvert miljø stillede med én deltager. Fra København var den udvalgte Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, som er antropolog og beskæftiger sig med multimorbiditet. Vi er stolte over at kunne fortælle, at Alexandra løb af med sejren:-)

Ph.d.-cuppen gik i korte træk ud på, at hver deltager skulle præsentere et oplæg på tre til fem minutter, hvor de fremlagde deres projekter på en fængende og forståelig måde med fokus på konklusionen og den gode historie. Den fremlagte forskning skulle være relevant for patienter og/eller fagpersoner i almen praksis, og der måtte ikke bruges andre hjælpemidler end, hvad deltagerne selv kunne bære op på scenen - ingen powerpoints.

Alexandra fortalte i veloplagt stil om sin forskning under overskriften "Hvad min læge ikke ved... - om ældres hverdagsliv med multisygdom." Oplægget handlede om den kløft, der kan være mellem ældre borgere og deres praktiserende læger, som gør, at lægen måske ikke får alt at vide ved konsultationerne. Samtidig fortalte Alexandra med stor indlevelse om den udfordring, det er for mange multisyge, ældre mennesker, at leve med flere diagnoser og den store behandlingsbyrde, der kan være. Præsentationen var fængslende og fagligt yderst interessant, så Alexandra fik den flotte guldpokal med til København, hvor den skal pynte indtil næste ph.d.-cup.