Hvordan er det at være patient med flere kroniske lidelser på samme tid? – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Hvordan er det at vær...

03. maj 2016

Hvordan er det at være patient med flere kroniske lidelser på samme tid?

Den praktiserende læge er omdrejningspunktet i behandlingen af patienter med flere samtidige, kroniske sygdomme. Men vi ved i dag for lidt om, hvordan vi kan arbejde patientcentreret med multisyge patienter. Det skal et nyt forskningsprojekt med speciallæge i almen medicin og postdoc Anne Møller i spidsen undersøge. 

Antallet af mennesker med mere end én kronisk sygdom stiger. Flere kroniske sygdomme samtidig har indflydelse på patienternes liv. Blandt patienter med multi-sygdom fylder sygdomme og behandling meget i dagligdagen, både i form af fysiske symptomer og nedsat funktionsevne men også i form af bivirkninger fra medicin, krav fra behandlere om livsstilsændringer, hyppigt medicinindtag, deltagelse i rehabiliteringstilbud og kontroller på sygehus og hos egen læge. Sygdommenes indflydelse på dagligdagen beskrives som patientens samlede sygdoms- og behandlingsbyrde.

For bedre at kunne behandle og hjælpe denne gruppe patienter med meget komplekse sygdomsforløb i almen praksis, er der brug for et patient-centreret mål for sygdoms- og behandlingsbyrde. Der findes ikke aktuelt brugbare mål for sygdoms- og behandlingsbyrde, da de eksisterende mål fokuserer på enkeltsygdomme. Derfor vil vi gennem interviews med patienter med multimorbiditet udforske patientperspektivet på multimorbiditet.

’Vi vil gerne udvikle et solidt instrument til at undersøge, hvordan det at have flere samtidige kroniske sygdomme påvirker patienternes liv’, sagt med andre ord ”hvordan sygdommene fylder i livet” fortæller Anne Møller, som står i spidsen for forskningsprojektet.  ’Gennem interviews med patienter med flere kroniske sygdomme undersøger vi hvilke emner, der er vigtige for patienterne. Derudfra udvikler vi et spørgeskema, der beskriver sygdoms- og behandlingsbyrden, og spørgeskemaet testes derefter videnskabeligt for gyldighed mellem forskellige typer patienter. Desuden vil vi sideløbende med dette udvikle redskaber til brug i konsultationer i almen praksis med patienter med multisygdom’.

Anne Møller vil senere i projektet undersøge variationer i sygdoms- og behandlingsbyrde blandt patienter med multisygdom i et samarbejde med Lolland Falster Undersøgelsen (LOFUS). Derudover bliver sammenhængen mellem forskellige kombinationer af sygdomme og sygdoms- og behandlingsbyrde også undersøgt.

Sundhedsvæsenet skal i højere grad inkludere patientperspektivet i fremtiden, og det gælder også for praktiserende læger, der ser mange komplekse patienter med multimorbiditet, hvor der skal prioriteres i behandlings- og rehabiliteringstilbud. Derfor er der behov for et validt mål for sygdoms- og behandlingsbyrde blandt patienter med multimorbiditet, både til forskningsmæssige formål og til brug i den daglige klinik,’ fortæller Anne Møller, som arbejder med projektet frem til 2020.

Samarbejdspartnere er John Brodersen, Susanne Reventlow, Jakob Kragstrup, Niels de Fine Olivarius, Ole Steen Mortensen og Finn Diderichsen.

Projektet er netop støttet af Novo Nordisk Fonden med et fireårigt deltids-postdoc-stipendium.