Annette Davidsen modtager Friederichs Mindelegat - den store pris - for sin forskning – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Annette Davidsen modta...

11. september 2018

Annette Davidsen modtager Friederichs Mindelegat - den store pris - for sin forskning

Fredag den 31. august blev Magda og Svend Aage Friederichs Mindelegat uddelt i forbindelse med Forskningsenheden i Odenses 25-års jubilæum. Denne gang var Annette Davidsen fra miljøet i København en af modtagerne af den store pris.

Annette Davidsen er speciallæge i almen medicin og har haft egen praksis i 26 år. Hun har desuden arbejdet fem år som afdelingslæge i psykiatrien. Siden 2004 har hun været tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i København og har skrevet ph.d. (2008) og disputats (2013) der. Annette har såvel en psykodynamisk som en kognitiv psykoterapeutisk uddannelse og er godkendt som specialist i psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun har desuden en Balint supervisoruddannelse og superviserer grupper af praktiserende læger. Hun er nu ansat som souschef på Forskningsenheden for Almen Praksis i København og tillige som lektor ved Afdeling for Almen Medicin, hvor hun underviser i medicinstuderende i konsultationsproces og vejleder mange bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende.

Annettes primære forskningsinteresse er læge-patientforholdet, psykologiske teorier og begreber der er relevante for almen praksis og kvalitativ metodeudvikling. Hun har især interesseret sig for grænselandet mellem psykiatri og almen praksis med fokus på at skabe et fælles sprog og fælles nyttige begreber, fx mentalisering. Hun har arbejdet med forståelse og samarbejde på tværs af sektorgrænser om patienter med psykiske lidelser. Annettes tilgang er tværfaglig, og hun har et frugtbart samarbejde med forskere fra en lang række fag. Senest er hun blevet dybt involveret i det almenmedicinske miljøs store projekt om udvikling af en intervention overfor psykiatriske patienter, der har en voldsom overdødelighed.

Annettes arbejdskapacitet er imponerende. Ved siden af undervisning og forskning på et højt niveau yder hun også en stor administrativ indsats i Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin. Hun har formået at tiltrække betydelige forskningsmidler til glæde for det almenmedicinske miljø. Annettes dør er altid åben for kolleger med et fagligt spørgsmål, der ikke sjældent kan udvikle sig til længere samtale. Tilsyneladende har hun ikke travlt, men arbejdet og publiceret, det bliver der!

Magda og Svend Aage Friederichs Mindelegat uddeles hvert år til fremme af forskning i almen medicin. Det blev indstiftet i 1983 af Svend Aage Friederich, der var revisor og levende interesseret i bl.a. den alment praktiserende læges arbejde. Legatet består af tre priser, nemlig den danske pris på 100.000 kr., som uddeles hvert år, den nordiske pris, der uddeles hvert andet år, samt en række mindre legater til lovende yngre forskere.