At kommunikere om overdiagnosticering – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > At kommunikere om over...

15. marts 2016

At kommunikere om overdiagnosticering

I det nyeste nummer af British Medical Journal er den vigtige artikel Walking the tightrope: communicating overdiagnosis at finde. Artiklen, som professor John Brodersen er medforfatter på, er faktisk så vigtig, at den også pryder forsiden af det højt estimerede, videnskabelige tidsskrift.

I artiklen forklares det, hvorfor overdiagnosticering kan være skadelig både for den enkelte og for samfundet. Både psykosociale og fysiske konsekvenser kan nemlig følge for den enkelte, som unødigt må gennemleve usikkerhed og interventioner. På samfundsplan har overdiagnosticering finansielle omkostninger og fører til spild af ressourcer.  Det er imidlertid ikke nemt at udbrede viden om overdiagnosticering.  Faktisk er det kun ret få, der i det hele taget ved, at overdiagnosticering kan forekomme ved f.eks. kræftscreening. Derudover har den offentlige mening i mange år været, at screening og tidlig diagnosticering er fordelagtig, så selve udfordringen af denne indgroede forestilling kan møde modstand.

I artiklen gives der en række forslag til kommunikationsstrategier, som kan overvejes i forsøget på at nedbringe overdiagnosticeringen.  Shared decision making kaldes det, når læge og patient sammen i en gensidig dialog tager en beslutning vedr. f.eks. behandling. I denne proces informeres patienten samtidig med, at der tages højde for patientens ønsker. Denne måde at overveje både for og imod giver en oplagt mulighed for også at drøfte risikoen for overdiagnosticering, evt. hjulpet på vej af patient decision aids. Patient decision aids er forskellige typer af hjælpeværktøjer, f.eks. grafiske illustrationer, som visuelt demonstrerer fordele og ulemper ved en screeningsundersøgelse. På et samfundsplan kan mediekampagner implementeres, og deliberative demokratimetoder, f.eks. borgermøder, kan anvendes til at forklare fordele og ulemper ved komplekse problemstillinger. Der kan også være en fordel i at gentænke den medicinske terminologi, så betegnelsen kræft eller cancer ikke hæftes på alt, så snart der er tale om celleforandringer. Selve ordet kræft kan nemlig være nok til, at folk forhastet ønsker en behandling, selvom der måske er tale om en type celleforandringer, der mest sandsynligt ikke vil udvikle sig til egentlig kræft.

Læs hele artiklen:

Kirsten J McCaffery, Jesse Jansen, Laura D Scherer, Hazel Thornton, Jolyn Hersch, Stacy M Carter, Alexandra Barratt, Stacey Sheridan, Ray Moynihan, Jo Waller, John Brodersen, Kristen Pickles og Adrian Edwards: Walking the tightrope: communicating overdiagnosis in modern healthcare. BMJ 2016; 352: i348. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i348