Indvielse af Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Indvielse af Center fo...

09. marts 2016

Indvielse af Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet

Fra sommeren 2015 er Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis gået sammen om at danne Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet.

Du inviteres til at deltage i indvielsen af vores nye center
torsdag den 21. april 2016 kl. 15:00-16:30 med efterfølgende reception.

Foreløbigt program:

• Velkomst v. professor, forsknings- og afdelingsleder Susanne Reventlow, professor,  institutleder Steffen Loft samt Forskningsfondens bestyrelse v. praktiserende læge Christian Freitag

• Rundgang i huset – hør om:
    Undervisning
    Multimorbiditet, konsultationen mm.
    Infektioner, antibiotika og resistens
    Overdiagnostik og screening


•DSAM’s formand Anders Beich taler om, hvilken forskning almen praksis har brug for nu


•Reception