Nye rapporter: Collaborative care for patienter med angst og depression styrker samarbejdet – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Nye rapporter: Collabo...

08. januar 2019

Nye rapporter: Collaborative care for patienter med angst og depression styrker samarbejdet

Praktiserende læger og specialuddannede sygeplejersker fra psykiatrien samarbejder godt om hurtig, gratis behandling til mennesker med angst og depression. Det tætte samarbejde gør, at praktiserende læger oplever det smidigt og trygt at henvise patienter til behandling hos specialsygeplejerskerne. Mangel på egnede lokaler og fælles IT-løsninger besværliggør dog samarbejdet.

Læs mere om resultaterne i de fem rapporter, som netop er blevet publiceret.