Forebyggende Sundhedsarbejde, 6. udg. – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forebyggende Sundhedsa...

14. marts 2016

Forebyggende Sundhedsarbejde, 6. udg.

Sjette udgave af Forebyggende Sundhedsarbejde er på gaden. Værket, der siden den første udgave i 1986 efterhånden har fået klassikerstatus, fungerer som grundbog på en række uddannelser og også som et alment opslagsværk. Denne gang har Forskningsenhedens leder, professor og dr.med. Susanne Reventlow, være redaktør sammen med professor og chef for sundhedsfremmeforskningen ved Steno Diabetes Center Bjarne Bruun Jensen samt professor, dr.med., ph.d. og direktør på Statens Institut for Folkesundhed Morten Grønbæk.

Fra bogens bagside citeres: ”Forebyggelse og sundhedsfremme har i de senere år fået en stadig mere central rolle i sundhedsvæsenet. I dag er individets egen rolle i forebyggelse og behandling afgørende, ligesom strukturreformen og de seneste ændringer i sundhedslovgivningen er nye vigtige tiltag. Mere generelt afspejler 6. udg. den nyeste udvikling i teori og praksis på tværs af sundhedsvæsenet, og der er gennemført et grundigt redaktionsarbejde for at forny bogen.

Bogen behandler kapitel for kapitel begreber som sundhedsadfærd, sundhedspædagogik og sundhedsøkonomi og gennemgår emner som infektionssygdomme, psykiske lidelser, social ulighed og screening, for blot at nævne nogle få. Nogle af kapitlerne er opdateret fra tidligere udgaver af bogen, andre er nye. Forfatterne kommer fra forskellige fag og institutioner, men fælles for dem er, at de alle er eksperter inden for deres egne områder.