13. april 2021

Forskningsenheden for Almen Praksis, MESU og NorS i et fælles projekt – Tolkeprojektet

På Forskningsenheden for Almen Praksis arbejder vi sammen med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) i et fælles projekt, Tolkeprojektet. Vi undersøger konsekvenserne af loven om egenbetaling for tolkebistand i sundhedsvæsenet for personer, som har opholdt sig i Danmark i mere end tre år.

Det er påvist, at brugen af professionel tolk er faldet markant efter lovens indførelse, så flere konsultationer gennemføres uden professionel tolk. I Forskningsenhedens del af projektet er fokus dels på forståelsen mellem den praktiserende læge og patienten i konsultationen, når der ikke er professionel tolk til stede og dels på lægernes og patienternes perspektiv på situationen. Vi undersøger bl.a. oplevelsen af kontakt og kommunikation i de ikke-tolkede konsultationer, patienternes oplevelse af at kunne formulere deres problemer, lægernes oplevelse af mulighederne for at udøve professionelt lægearbejde samt de etiske og retslige dilemmaer, når der er sprogbarrierer.

I projektet benytter vi videooptagelser af konsultationer i almen praksis samt interview med læger og patienter. Videooptagelserne analyseres med sprogvidenskabelige metoder. I forskergruppen indgår to sprogpsykologer, postdoc Johanna Lindell og forskningsassistent, cand. mag. Cæcilie Hansen, som begge har erfaring med konversationsanalyse og andre lingvistiske analysemetoder, lektor emerita Annette Davidsen, som arbejder med kvalitative fænomenologiske metoder og lektor Melissa Lutterodt, som har klinisk erfaring med fremmedsprogede patienter i almen praksis.

Samarbejdet med MESU gælder bl.a. patientperspektivet, og MESU har foretaget en registerundersøgelse, som dokumenterer faldet i brugen af tolke efter lovens indførelse. Samarbejdet med NorS og lektor Christina Fogtmann bliver yderligere fasttømret, da Johanna Lindell fra august måned er ansat i et tenure track adjunktur på NorS, men heldigvis fortsætter på Forskningsenheden for Almen Praksis i en delt ansættelse i en periode.