Hvordan kan vi forstå symptomer bedre? – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Hvordan kan vi forstå ...

05. januar 2016

Hvordan kan vi forstå symptomer bedre?

Symptomer er ikke noget som eksisterer uafhængigt af tid, sted og person. Hvilken betydning har det for klinisk praksis?

Før et symptom når frem til almen praksis har det været igennem en proces, som starter med, at det registreres som fornemmelse. Fornemmelsen gennemgår derefter en fortolkning, som varierer med den enkelte persons erfaringer og baggrund. Videre i processen forhandles symptomets betydning og konsekvenser, både i hverdagen og i et medicinsk perspektiv. I denne artikel gennemgår Kirsti Malterud, Ann Dorrit Guassora, Anette Hauskov Graungaard og Susanne Reventlow forståelsen af symptomer i det mulige forløb fra kropslig fornemmelse til medicinsk fortolkning og diskuterer forståelsen med udgangspunkt i fænomenologisk teori, semiotik, situationel sygdomsteori og diskursteori. Analysen understreger betydningen af at forstå symptomer i deres sociale sammenhæng og betydningen af, hvilke rammer de forhandles i.

http://link.springer.com/article/10.1007/s11017-015-9347-3