Forskningsmetode: Hvornår har man informanter nok? – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forskningsmetode: Hvor...

05. januar 2016

Forskningsmetode: Hvornår har man informanter nok?

I kvantitative undersøgelser sikrer man undersøgelsens styrke gennem et højt antal deltagere, men hvordan sikrer man styrke i kvalitative undersøgelser?

Antallet af informanter til kvalitative studier kan ikke beregnes på forhånd, sådan som de kan til randomiserede, kontrollerede studier, hvor en styrkeberegning altid går forud for undersøgelsen. Inden for rammerne af Grounded Theory bruges ’saturation’ (mætning) som mål for, hvornår der er et tilstrækkeligt antal informanter i et projekt. Den samme hjælp findes imidlertid ikke til forskere, som bruger andre kvalitative analysemetoder. I andre typer af kvalitative studier lånes begrebet saturation ofte men uden nogen klar ramme om, hvordan det skal forstås eller forklaring på, hvordan det konkret er anvendt.

Kirsti Malterud, Volkert Dirk Siersma og Ann Dorrit Guassora foreslår begrebet ’information power’ til at vurdere, hvornår der er nok informanter i kvalitative studier generelt. Information power peger på, at det snarere er den samlede information, der findes i et studie, som har betydning for hvor stort det skal være, end et specifikt antal informanter. Artiklen præsenterer og diskuterer de dimensioner i et studie, som har betydning for, om det har høj eller lav information power og hvilke konsekvenser det har for, hvor stort antallet af informanter skal være. Se hele artiklen her:

http://qhr.sagepub.com/content/early/2015/11/27/1049732315617444.full.pdf?ijkey=c5VkywHOVHzFfzX&keytype=finite