Besøg fra Japan på Forskningsenheden – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Besøg fra Japan på For...

16. februar 2016

Besøg fra Japan på Forskningsenheden

Den første uge i februar havde Forskningsenheden for Almen Praksis besøg fra Japan af Ryuki Kassai, som er professor i almen medicin ved Fukushima Medical University, og hans kone Massako Ii, som er professor i sundhedsøkonomi, samt to kommende praktiserende læger. Besøget var en inspirationstur, hvor de fire gæster stiftede bekendtskab med den danske organisering af almen praksis. Det japanske sundhedsvæsen er nemlig indrettet meget anderledes end det danske, og på dette område kunne Japan ifølge Ryuki Kassai lære noget af Danmark.

I Japan findes familielægen, speciallægen i almen medicin, ikke. Her vurderer patienten selv sine symptomer og beslutter sig for, hvilken læge han eller hun mener er den rette at opsøge. Det giver, ifølge Ryuki Kassai, et stort spild og ekstra arbejde. Den primære sundhedssektor mangler simpelthen den gatekeeper-funktion, som den praktiserende læge i Danmark har. Dette betyder også, at den enkelte patient ikke har én samlende læge, der har en journal på sin patient og er tovholder på dennes behandlinger. En patient ser ofte fem-seks forskellige læger i løbet af et sygdomsforløb, og hver læge ved ikke, hvad de tidligere læger har foretaget sig. Resultatet er, ud over tidsspilde for både læger og patient, et unødigt stort forbrug af tests og medicin. En anden uheldig effekt af den manglende journalisering er, at der ikke indsamles data og opbygges viden om den enkelte patient og om patienterne i den primære sundhedssektor som en gruppe.

Det japanske sundhedsvæsen er nu inde i en udvikling, som Ryuki Massako har kæmpet for, siden han vendte tilbage til Japan i 1992 efter at være blevet uddannet som læge i Canada. I 2017 færdiguddannes de første speciallæger, og det er er et stort skridt i den rigtige retning. Japan har en meget stor procentdel af ældre, hvilket er en økonomisk udfordring for sundhedsvæsenet. Der er derfor brug for at bringe udgifterne ned, hvilket ifølge Massako Ii bedst gøres ved en omorganisering.

Besøget fra Japan var yderst vellykket og en stor oplevelse for både de japanske gæster og de ansatte ved Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin, der bl.a. nød godt af et foredrag ved Ryuki Kassai om katastrofen omkring Fukushimas atomkraftværk i 2011. Gæsterne var indlogeret privat hos nogle af Forskningsenhedens og Afdelingens medarbejdere, og dagene blev brugt på bl.a. besøg i almen praksis klinikker samt networking og vidensudveksling med danske læger.